Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00765 - Subsidieovereenkomst Masterconvenant met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor verschillende deelwerkingen voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 22:25
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Fourat Ben Chikha, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00765 - Subsidieovereenkomst Masterconvenant met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor verschillende deelwerkingen voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 40
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00765 - Subsidieovereenkomst Masterconvenant met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor verschillende deelwerkingen voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring 2020_GRMW_00765 - Subsidieovereenkomst Masterconvenant met CAW Oost-Vlaanderen vzw voor verschillende deelwerkingen voor de werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 6.428.622,49

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De voorbije legislatuur werden verschillende subsidieovereenkomsten en addenda afgesloten met het CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent voor volgende deelwerkingen:

 • Organisatie en exploitatie van Nachtopvang en Nachtopvang Plus
 • Organisatie winternachtopvang en noodnachtopvang voor dak- en thuislozen tijdens de winterperiode
 • Organisatie van een gezinsnachtopvang
 • Exploitatie en aanbieden was- en drooggelegenheid in inloopcentrum De Pannestraat
 • Verruiming openingsuren en aanbieden was-, droog- en douchegelegenheid in Service- en Ontmoetingscentrum Oude Houtlei
 • Werking en organisatie Brugteam, outreachende deelwerking van CAW Oost-Vlaanderen vzw
 • Organisatie en excploitatie Warme Winter voor daklozen 
 • Medefinanciering van het Transithuis
 • Opnemen van de huisbaasrol binnen het project Instapwonen 
 • Buddywerking 'KNOOPPUNT 2GO"
 • Preventie van schulden
 • organisatie Mind-Spring, methodiekontwikkeling Ouderkracht en begeleiding sleutelfiguren
 • Project 'Tijdelijke inzet leegstaande sociale woningen in Gent'
 • De tenlasteneming van de kosten voor ontgraving van urnen op de stedelijke begraafplaatsen

De uitvoeringen van deze deelwerkingen werden steeds positief beoordeeld en bijgestuurd indien nodig. De evaluaties van werkingsjaar 2018 zijn bijgevoegd in bijlage, de evaluaties van werkingsjaar 2019 worden momenteel uitgewerkt door de verschillende collega's. 

Op de raden van 24 juni 2019 werd beslist om een reeks subsidieovereenkomsten, waaronder een aantal van deze, voorlopig te verlengen tot juni 2020 in afwachting van duidelijkheid over het Strategisch Meerjarenplan. De nieuwe overeenkomsten die op 1 juli 2020 ingaan, sluiten aan op de voorlopige verlengingen die aflopen op 30 juni 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De samenwerking met CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent wordt gecontinueerd voor de werkingsjaren 2020-2022. De prestaties van volgende verschillende deelwerkingen worden opgenomen in een masterconvenant:

 1. (Winter)nachtopvang: organisatie, exploitatie en coördinatie van (winter)nachtopvang en noodnachtopvang voor dak- en thuislozen
 2. Gezins(nacht)opvang: organisatie, exploitatie en coördinatie van (nacht)opvang voor dak- en thuisloze gezinnen met kinderen
 3. Inloopcentrum: organisatie en exploitatie van een inloopcentrum in kader van dagopvang voor Gentse dak- en thuislozen
 4. Brugteam: organisatie van een outreachende werking naar dak- en thuislozen op verschillende vindplaatsen in Gent en toeleiding in kortlopende trajecten naar de reguliere Gentse hulpverlening
 5. Instapwonen: aanbieden van huisvesting aan dakloze gezinnen (EU-burgers) en het lopen van een intensief traject naar een stabiele verblijfssituatie
 6. Transithuis: het bieden van individuele hulpverlening rond de verblijfsprocedures aan vreemdelingen met een onzeker verblijfsstatuut
 7. Buddywerking ‘KNOOPPUNT 2GO’: het inzetten op duurzame integratie en participatie van vluchtelingen en subsidiair beschermden via ondersteuning door buddy’s
 8. Mind-Spring: organisatie Mind-Spring, methodiekontwikkeling Ouderkracht en begeleiding sleutelfiguren
 9. Project Leegstand: tijdelijke inzet leegstaande sociale woningen in Gent met begeleiding
 10. Waardige uitvaart: tussenkomst in het leveren van een waardige uitvaart voor behoeftigen

De verschillende deelwerkingen werden bijgestuurd waardoor sommige prestaties aangepast, vervangen of verwijderd werden ten opzichte van voorgaande werkingsjaren. De nieuwe prestaties kunnen geraadpleegd worden in bijgevoegde masterconvenant. 

Overzicht van de uitgaven

1. (Winter)nachtopvang: organisatie, exploitatie en coördinatie van (winter)nachtopvang en noodnachtopvang voor dak- en thuislozen

Dienst*

Thuislozenzorg  Thuislozenzorg
Budgetplaats C30100100  C30100100
Categorie* 6491000  6491000
Subsidiecode POD.ODL
2020 857.730,10 euro
(waarvan reeds 412.403 euro uitbetaald via voorlopige verlenging) 
50.000 euro
2021 973.838,87 euro  50.000 euro
2022 991.039,36 euro  50.000 euro
2023 104.276,23 euro  0 euro
Totaal 2.926.884,55 euro  150.000 euro

2. Gezins(nacht)opvang: organisatie, exploitatie en coördinatie van (nacht)opvang voor dak- en thuisloze gezinnen met kinderen

Dienst*

                                                                               Thuislozenzorg  
Budgetplaats C30100100 
Categorie* 6492000 
Subsidiecode                               
2020 137.384,10 euro
(waarvan reeds 76.907 euro uitbetaald via voorlopige verlenging) 
2021 154.957,05 euro 
2022 157.560,33 euro 
2023 15.782,11 euro 
Totaal 465.683,59 euro 

3. Inloopcentrum: organisatie en exploitatie van een inloopcentrum in kader van dagopvang voor Gentse dak- en thuislozen

Dienst*

                                                                               Thuislozenzorg 
Budgetplaats C30100100 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode                               
2020 192.269,70 euro
(waarvan reeds 73.477 euro uitbetaald via voorlopige verlenging) 
2021 216.863,13 euro 
2022 220.506,43 euro 
2023 22.087,14 euro 
Totaal 651.726,40 euro 

4. Brugteam: organisatie van een outreachende werking naar dak- en thuislozen op verschillende vindplaatsen in Gent en toeleiding in kortlopende trajecten naar de reguliere Gentse hulpverlening

Dienst*

                                                                               Thuislozenzorg 
Budgetplaats C30100100 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode                               
2020 150.435,90 euro
(waarvan reeds 65.358 euro uitbetaald via voorlopige verlenging) 
2021 169.678,32 euro 
2022 172.528,92 euro 
2023 17.281,45 euro 
Totaal 509.924,59 euro 

5. Instapwonen: aanbieden van huisvesting aan dakloze gezinnen (EU-burgers) en het lopen van een intensief traject naar een stabiele verblijfssituatie

Dienst*

                                                                               Dienst Vreemdelingen 
Budgetplaats C31130000 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode                               
2020

31.674,60 euro
(waarvan reeds 12.856 euro uitbetaald via voorlopige verlenging) 

2021 35.726,13 euro 
2022 36.326,33 euro 
2023 3.638,65 euro 
Totaal 107.365,71 euro 


6. Transithuis: het bieden van individuele hulpverlening rond de verblijfsprocedures aan vreemdelingen met een onzeker verblijfsstatuut

Dienst*

                                                                               Dienst Vreemdelingen 
Budgetplaats C31100000 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode                               
2020 191.889,90 euro
(waarvan reeds 81.234 euro uitbetaald via voorlopige verlenging) 
2021 307.170,73 euro 
2022 322.412,97 euro 
2023 32.294,66 euro 
Totaal 853.768,26 euro 

7. Buddywerking ‘KNOOPPUNT 2GO’: het inzetten op duurzame integratie en participatie van vluchtelingen en subsidiair beschermden via ondersteuning door buddy’s

Dienst*

                                                                               Dienst Vreemdelingen 
Budgetplaats C31100000 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode                               
2020 34.642,80 euro
(waarvan reeds 20.000 euro uitbetaald via voorlopige verlenging) 
2021 39.074,00 euro 
2022 39.730,44 euro 
2023 3.979,62 euro 
Totaal 117.426,86 euro 

8. Mind-Spring: organisatie Mind-Spring, methodiekontwikkeling Ouderkracht en begeleiding sleutelfiguren

Dienst*

                                                                         Welzijn en Gelijke Kansen  
Budgetplaats 352140000  
Categorie* E subs 
Subsidiecode                               
2020 45.000 euro
(waarvan 15.050 euro reeds uitbetaald via voorlopige verlenging) 
2021 75.464,24 euro 
2022 79.477,40 euro 
2023 7.960,89 euro 
Totaal 207.902,53 euro 

9. Project Leegstand: tijdelijke inzet leegstaande sociale woningen in Gent met begeleiding

Dienst*

                                 Wonen (deel exploitatie)

Wonen (deel investering)

Budgetplaats

348760000 
3487400PO

Categorie*

E subs / 64910000

I subs / 6641000

Subsidiecode                               

/

2020

157.500 euro
(waarvan 23.000 euro reeds uitbetaald via voorlopige verlenging) 

40.000 Euro

2021

177.646,00 euro 

40.000 Euro

2022

17.794,00 euro 

0 Euro

2023

0 euro 

0 Euro

Totaal

352.940,00 euro 

80.000 Euro


10. Waardige uitvaart: tussenkomst in het leveren van een waardige uitvaart voor behoeftigen

Dienst*

                                                                         Dienst Burgerzaken  
Budgetplaats
340150000  
Categorie* E subs / 6491000 
Subsidiecode                               
2020 2.500 euro 
2021 2.500 euro 
2022 0 euro 
2023 0 euro 
Totaal 5.000 euro 


 

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Thuislozenzorg
Budgetplaats C30100100 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode POD.ODL 
2020 50.000 euro 
2021 50.000 euro 
2022 50.000 euro 
Totaal 150.000 

Verwachte ontvangsten

€ 150.000,00

Adviezen

woonraad Gunstig advies

Activiteit

ACC3010 Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabiele mensen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de Masterconvenant voor verschillende deelwerkingen voor de werkingsjaren 2020-2022 met Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen

 • Evaluatiefiche CAW NO (Plus) WJ 2018
 • Evaluatiefiche CAW WNO WJ 2018-2019
 • Evaluatiefiche CAW Gezinsnachtopvang WJ 2018
 • Evaluatiefiche CAW Inloopcentrum Pannestraat WJ 2018
 • Evaluatiefiche CAW Inloopcentrum SOC WJ 2018
 • Evaluatiefiche CAW Brugteam WJ 2018
 • Evaluatieformulier CAW Instapwonen WJ 2018
 • Evaluatiefiche CAW Transithuis WJ 2018
 • EvaluatieFiche CAW Mind-Spring WJ2018
 • Evaluatiefiche Project leegstand WJ 2018
 • Masterconvenant CAW