Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_IP_00039 - Interpellatie van raadslid Tom De Meester: het lage aantal extra sociale woningen in Gent

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 24/06/2020 - 22:50
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Danny Van Campenhout

Afwezig

Guy Verhofstadt, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Tine De Moor, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers

Secretaris

Danny Van Campenhout

Voorzitter

Zeneb Bensafia
2020_IP_00039 - Interpellatie van raadslid Tom De Meester: het lage aantal extra sociale woningen in Gent 2020_IP_00039 - Interpellatie van raadslid Tom De Meester: het lage aantal extra sociale woningen in Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Het aantal extra nieuwe sociale woningen in Gent, zoals blijkt uit de cijfers van het VMSW en een artikel in de pers.

Indiener(s)

Tom De Meester

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

wo 17/06/2020 - 12:13

Toelichting

Uit de cijfers van het VMSW blijkt dat er in Gent slechts 145 extra sociale woningen bijkwamen in 2019. Dit is minder dan in 2018 en zelfs met deze stijging telt Gent nog steeds minder sociale woningen dan in 2012. Nochtans werd er in de vorige twee bestuursakkoorden beloofd om in te zetten op extra sociale woningen en het aanbod sterk uit te breiden. Ondertussen blijft het aantal Gentenaars op de wachtlijst sterk toenemen. In de laatst beschibare cijfers staan reeds 12.774 mensen op de wachtlijst. Het tempo van sociale woningbouw dat vandaag aangehouden wordt, zal niet voldoende zijn om de stijgende wachtlijsten terug te dringen. 

De wachtlijsten zijn een symptoom van de wooncrisis op de huurmarkt. Veel mensen vinden in Gent geen degelijke betaalbare woning op de privémarkt. Een sterke uitbreiding van het aantal sociale woningen is essentieel om de crisis op de woonmarkt daadkrachtig aan te pakken.

- Hoe verklaart de schepen het relatief laag aantal extra sociale woningen dat er bij kwam in 2019?

- Welk plan wordt uitgewerkt om extra sociale woningen bij te bouwen en de wachtlijsten daadkrachtig aan te pakken?

- Is de schepen bereid om een concrete resultaatsverbintenis aan te gaan rond het aantal extra nieuwe sociale woningen?