Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_VVB_00037 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Ronny Rysermans: Belasting op filmvoorstellingen

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 24/06/2020 - 23:25
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Danny Van Campenhout

Afwezig

Guy Verhofstadt, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Tine De Moor, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Caroline Persyn, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers

Secretaris

Danny Van Campenhout

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_VVB_00037 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Ronny Rysermans: Belasting op filmvoorstellingen
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 43
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_VVB_00037 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Ronny Rysermans: Belasting op filmvoorstellingen 2020_VVB_00037 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Ronny Rysermans: Belasting op filmvoorstellingen

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

De Stad Gent heft een belasting op filmvoorstellingen via het belastingsreglement op filmvoorstellingen en erotische vertoningen. Deze belasting bedraagt voor gewone filmvoorstellingen (art. 3, §1) 0,39 euro per ticket voor de eerste 2000 toegangsbewijzen en 0,51 euro voor de volgende toegangsbewijzen. De volgende tabel geeft een overzicht van de globale inkomsten uit alle voorstellingen en vertoningen samen voor de voorbije jaren:

2014

518.344 euro

2015

469.628 euro

2016

405.103 euro

2017

427.971 euro

2018

467.281 euro

2019

444.685 euro

Waarom wordt deze beslissing genomen

De bioscoopsector is één van de economische sectoren die zwaar getroffen werden door de actuele coronacrisis. Sinds 13 maart zijn alle filmzalen dicht. 

De Stad Gent heeft een aantal maatregelen genomen ter ondersteuning van onze stedelijke economie. Specifiek wat de bioscoopsector betreft werd beslist dat voor de berekening van de belasting op filmvoorstellingen geen rekening gehouden wordt met bezoekers gedurende de periode 1 maart t.e.m. 31 mei  (zie het besluit van de gemeenteraad van 25 mei met als titel ‘Afwijking van belasting- en retributiereglementen ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen’, artikel 4).

Pas op 1 juli volgt een heropening van de bioscopen. De opgelegde social distancing maatregelen (1,5 meter afstand) maken echter dat de bioscopen nog een hele tijd niet op hun volledige capaciteit zullen kunnen draaien. Dit maakt dat bioscopen in woelig economisch vaarwater blijven, in het bijzonder de kleinere art house cinema’s, die ook voor de coronacrisis financieel al relatief kwetsbaarder waren.

Daarom is het aangewezen om als lokale overheid in bijkomende ondersteuning te voorzien. Dit kan bijvoorbeeld door op jaarbasis een belastingvrijstelling te voorzien voor de eerste x toegangsbewijzen. Een andere mogelijkheid is om het tarief voor de eerste x toegangsbewijzen te verlagen. Ook andere opties kunnen bekeken worden. Daarbij kan in aanmerking genomen worden dat een belasting op filmvoorstellingen niet in alle Vlaamse steden en gemeenten (meer) bestaat. 

Daarom, op voorstel van de N-VA-fractie,

Indiener(s)

Ronny Rysermans

Tijdstip van indienen

wo 17/06/2020 - 22:03

Initiatiefrecht

Artikel 1

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om een bijkomende ondersteuningsmaatregel te nemen ten gunste van de Gentse bioscoopsector.