Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_IP_00040 - Interpellatie van raadslid Elke Sleurs: Vrouw-onveilige plaatsen in Gent

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: wo 24/06/2020 - 22:51
Verdaagd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Danny Van Campenhout

Afwezig

Guy Verhofstadt, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Tine De Moor, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers

Secretaris

Danny Van Campenhout

Voorzitter

Zeneb Bensafia
2020_IP_00040 - Interpellatie van raadslid Elke Sleurs: Vrouw-onveilige plaatsen in Gent 2020_IP_00040 - Interpellatie van raadslid Elke Sleurs: Vrouw-onveilige plaatsen in Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Twee Gentse vrouwen lanceerden onlangs een onlinebevraging naar plaatsen in onze stad waar vrouwen zich op basis van hun persoonlijke ervaringen niet op hun gemak of onveilig voelen. De ervaringen gaan niet zozeer om fysiek seksueel geweld (aanranding, verkrachting), maar veel eer om seksuele intimidatie (‘catcalling’ – seksuele gebaren, ongepast naroepen, enz.). Deze enquête leverde een lijst op van 40 locaties. 

Eén van de initiatiefneemsters getuigde dat ze op 10 minuten tijd 3 keer het slachtoffer werd van dergelijke intimidatie. De beide vrouwen koppelden hun bevraging ondertussen aan een straatactie met sensibiliserende krijtboodschappen op de plaatsen in kwestie. Het gaat onder meer om het Zuid, de Korenmarkt, de Langemunt, de Overpoortstraat, de Dampoortstraat en de Vlasmarkt. 

In deze context is het niet onbelangrijk te verwijzen naar het recente Zonaal Veiligheidsplan 2020-25 waarin wordt vermeld dat er een toename is van het seksueel geweld in de open ruimte en op publiek toegankelijke plaatsen (cijfers voor de jaren 2016-2018). Datzelfde ZVP vermeldt ook de focus van de Gentse politie voor het aanpakken van seksueel geïnspireerd geweld, zedendelicten en ‘gendercrime’, met name in aandachtspunt/prioriteit 48.

Buiten Gent nemen een aantal steden (Antwerpen, Brussel, Charleroi) deel aan het internationale ‘Safer Cities’-project van Plan Inetrnational. Eén onderdeel omvat het in kaart brengen van de problematiek via een platform waarop meisjes/vrouwen hun ervaringen kunnen delen/aanbrengen op een interactieve kaart. Een ander onderdeel focust om workshops met jongeren die dan ‘champions of change’ worden in de strijd tegen seksuele intimidatie.

Indiener(s)

Elke Sleurs

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

wo 17/06/2020 - 18:32

Toelichting

Mijn vragen hierover:

1. Wat is de reactie van de burgemeester op deze bevraging en actie? Hebben de burgemeester en/of de politie contact eventueel gezocht met de initiatiefnemers?

2. Welke maatregelen nemen stad en politie tegen dit zich uitbreidende kwalijke fenomeen waarvan vrouwen het slachtoffer zijn, zowel op vlak van preventie/sensibilisering als op vlak van handhaving/repressie?

3. Hoe staat de burgemeester tegenover het ‘Safer Cities’-project? Is iets vergelijkbaars in Gent mogelijk? (platform, jongeren weerbaar maken)