Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00781 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 22/06/2020 - 23:03
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Zeneb Bensafia

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Guy Verhofstadt, Karlijn Deene, Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00781 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00781 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. - Wijziging 2020_GRMW_00781 - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 38.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 38.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Tijdens de installatievergadering van 3 januari 2019 werd beslist om met het bestaande huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, goedgekeurd op 22 april 2013, verder te werken en dit tot er een nieuw huishoudelijk reglement wordt opgemaakt en goedgekeurd. Ondertussen werd het huishoudelijk reglement al een aantal keren aangepast en dit tijdens de gemeenteraad van 26 maart 2019, 23 april 2019 en 25 juni 2019.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De wijzigingen die nu voorliggen werden reeds diverse malen besproken tijdens de samenkomsten van zowel van Bureau als het Uitgebreid Bureau, en hebben betrekking op:

-het dragen van een sjerp door de voorzitter en ondervoorzitter van de gemeenteraad;
-verdere verfijning van de termijnen voor het indienen van de prerogatieven;
-de samenkomst van de vergadering van de raad van maatschappelijk welzijn en gemeenteraad wordt omgewisseld: eerst komt de gemeenteraad samen, aansluitend de raad voor maatschappelijk welzijn, tenzij wanneer dit decretaal anders wordt bepaald;
-een andere wijze van verdeling van vragen bestemd voor het vragenuurtje;
-een gewijzigde regeling voor het indienen van interpellaties bij hoogdringendheid;
-het introduceren van de techniek van het "tegenvoorstel";
-een wijziging van de toelage voor fractie-en kabinetsmedewerkers.

Alle wijzigingen aan het huishoudelijk reglement werden zichtbaar gemaakt door middel van een gele markering.

In een laatste fase (najaar 2020) zullen de bepalingen inzake participatie en inspraak aangepast worden.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, zoals opgenomen in de bijlage die integraal deel uitmaakt van dit besluit.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.Bijlagen