Terug
Gepubliceerd op 29/06/2020

2020_GRMW_00784 - Addendum nr 2 bij de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent en EVA vzw BIG voor de uitvoering van de toevertrouwde taken van gemeentelijk belang, in het kader van het zomerrelanceplan - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 23:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sofie Bracke

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Elke Decruynaere, Guy Verhofstadt, Anne Schiettekatte, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00784 - Addendum nr 2 bij de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent en EVA vzw BIG voor de uitvoering van de toevertrouwde taken van gemeentelijk belang, in het kader van het zomerrelanceplan - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00784 - Addendum nr 2 bij de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent en EVA vzw BIG voor de uitvoering van de toevertrouwde taken van gemeentelijk belang, in het kader van het zomerrelanceplan - Goedkeuring 2020_GRMW_00784 - Addendum nr 2 bij de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent en EVA vzw BIG voor de uitvoering van de toevertrouwde taken van gemeentelijk belang, in het kader van het zomerrelanceplan - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 247.

Voorgestelde uitgaven

€ 90.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, tweede lid, 5°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij gemeenteraadsbesluit van 23 juni en 23 september 2014 werd de oprichting van een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap (EVA) onder de vorm van een vzw, EVA vzw Business Improvement District Gent (BIG), ook Puur Gent genoemd,  met zetel te Gent, Botermarkt 1, goedgekeurd.

Overeenkomstig het vroegere artikel 247 van het Gemeentedecreet (nu : Decreet over het lokaal bestuur) werd, in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2016, met het extern verzelfstandigd agentschap een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de uitvoering van de toevertrouwde taken van gemeentelijk belang. Tijdens de gemeenteraad van 23 maart 2020 werd een addendum bij deze samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd.

De huidige samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Gent en EVA vzw Puur Gent loopt nog tot uiterlijk 31 december 2020. In het najaar van 2020 wordt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de huidige legislatuur voorgelegd ter goedkeuring.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Corona heeft ondertussen een grote financiële impact op het Gentse toerisme, de  Gentse retail en horeca en de cultuurbeleving. Via een gedragen zomerrelanceplan wil Stad Gent ervoor zorgen dat Gent ook in de zomermaanden een aantrekkelijke stad is voor de Gentenaars, bezoekers en verblijfstoeristen Want één term zal de zomer van 2020 kenmerken: 'domestic travel', op ontdekking in eigen land, stad, wijk én straat. Met aandacht voor spreiding van de bezoekers in tijd én in ruimte.

Het idee is eenvoudig: content over Gent wordt gebundeld en op een no-nonsense manier gedeeld.

In samenwerking tussen Dienst Economie/ PuurGent, Dienst Toerisme (opdrachthouder) en Dienst Cultuur worden een 15-tal wandelingen doorheen de stad gecreëerd.

Om dit plan onder de aandacht te brengen bij de Gentenaars, bezoekers en toeristenwerken de betrokken diensten een marketingstrategie uit waarbinnen aandacht is voor een on- en offline aanbod en de verschillende doelgroepen worden aangesproken.

Om tot een integrale aanpak te komen zal de Stad Gent via Dienst Cultuur € 40.000 en via Dienst Toerisme € 50.000, na verschuiving van deze middelen naar Dienst Economie, in totaal  dus € 90.000 extra ter beschikking stellen aan vzw BIG. Vzw BIG stelt vanuit de reguliere middelen € 30.000 ter beschikking voor de uitwerking en promotie van dit Gentse zomerplan en de marketingstrategie. Vzw BIG krijgt hiermee de specifieke opdracht om, onder opdrachthouderschap van de dienst Toerisme en in nauwe afstemming met het departement Cultuur van de stad Gent, de gebundelde beschikbare middelen in te zetten voor het ontwikkelen en promoten van een uniek wandel- en ontdekkingsconcept in Gent.

Bij de ontwikkeling, promotie en communicatie worden de drie partners Puur, Cultuur en Visit Gent ten allen tijde actief betrokken. De lead van het project komt bij Visit.Gent te liggen.

Om deze redenen is het noodzakelijk een tweede addendum goed te keuren bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en EVA vzw BIG.

 Overzicht van de uitgaven

Dienst* Economie 
Budgetplaats 354100000 
Categorie* E sub 
Subsidiecode NIET_RELEVANT  
2020

90.000 

Totaal 90.000  

Overzicht van de inkomsten

nvt

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum nr. 2 bij de samenwerkingsovereenkomst 2016-2019 met het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw BIG, Botermarkt 1, 9000 Gent, voor de uitvoering van de toevertrouwde taken van gemeentelijk belang en meer specifiek in het kader van het zomerrelanceplan, zoals gevoegd in bijlage.