Terug
Gepubliceerd op 17/12/2020

2020_GRMW_01473 - Subsidieovereenkomst met vzw Circusplaneet voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2020-2022 - Addendum voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Watersportbaan - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 14/12/2020 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 14/12/2020 - 21:30
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Tine Heyse, Annelies Storms, Veli Yüksel, Hafsa El -Bazioui, Manuel Mugica Gonzalez, Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01473 - Subsidieovereenkomst met vzw Circusplaneet voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2020-2022 - Addendum voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Watersportbaan - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 47
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Tine De Moor, Alana Herman, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01473 - Subsidieovereenkomst met vzw Circusplaneet voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2020-2022 - Addendum voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Watersportbaan - Goedkeuring 2020_GRMW_01473 - Subsidieovereenkomst met vzw Circusplaneet voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2020-2022 - Addendum voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Watersportbaan - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 20.251,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent wil de komende jaren stevig inzetten op het uitbreiden van het jeugd(welzijns)werk met focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, en lanceerde daarom in september 2020 een 'Open Call Jeugd(welzijns)werk'.

De Open Call bevatte 7 (sub-)categorieën waarvoor organisaties zich kandidaat konden stellen:

 • Categorie 1: Mobiel jeugdwelzijnswerk en extra jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1A: Mobiele jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1B: Extra jeugdwelzijnswerkers
 • Categorie 2: Versterken van (zelf)organisaties en professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
  • Categorie 2A: Versterken van (zelf)organisaties
  • Categorie 2B: Professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
 • Categorie 3: Vrijetijdsaanbod in specifieke wijken 
 • Categorie 4: Bruggenbouwers: bruggen naar jeugdhulp
  • Categorie 4A: Mentaal welzijn in het jeugd(welzijns)werk  
  • Categorie 4B: Bijzondere jeugdzorg en jeugd(welzijns)werk.

Organisaties konden tot en met 4 oktober 2020 een dossier indienen.

Op 7 en 8 oktober 2020 vond de jurering plaats.

In zitting van 22 oktober 2020 gaf het college van burgemeester en schepenen de Jeugddienst het mandaat om gesprekken te voeren met een aantal geselecteerde organisaties om subsidieovereenkomsten voor 2021 - 2023 af te sluiten, o.a. met Circusplaneet vzw, Drongensesteenweg 146, 9000 Gent, voor een beperkt buurtgericht aanbod.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In april 2020 keurde de gemeenteraad de "Subsidieovereenkomsten met diverse culturele partners voor hun algemene werking - Werkingsjaren 2020-2022 en 2020-2025" goed,  o.a. met vzw Circusplaneet voor de werkingsjaren 2020-2022. Het huidig addendum is hier een aanvulling op. 

In de omschrijving (artikel 1) wordt 1 element toegevoegd: 

 • De nadruk ligt op de wijken Brugse Poort-Rooigem (waar Malem onderdeel van uitmaakt), Nieuw Gent-UZ en Watersportbaan

Aan de initiële prestaties worden twee prestaties met indicatoren toegevoegd: 

 1. De uitvoerder organiseert een kwalitatief vrijetijdsaanbod in de wijk Watersportbaan
 2. De uitvoerder zet in op samenwerkingsverbanden met de verschillende partners uit de wijk.

Het addendum gaat in op 01/01/2021 en eindigt op 31/12/2022. De subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd met 2,51 %.

De middelen voor vzw Circusplaneet zijn voorzien tot en met 31/12/2022. De nieuwe overeenkomst, via de Dienst Cultuur, - mits goedkeuring van de gemeenteraad - neemt een aanvang op 01/01/2023 en dan worden de prestaties en middelen met betrekking tot de Watersportbaan in deze hoofdconvenant opgenomen. 

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406300CI

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

9.000 euro

2022

10.225,90 euro

2023

1.025,10 euro

Totaal

20.251 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bij dit besluit gevoegde addendum 'voor het realiseren van kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod in de wijk Watersportbaan' bij de subsidieovereenkomst voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2020-2022 met vzw Circusplaneet, Drongensesteenweg 146, 9000 Gent.


Bijlagen

 • Financiële bijlage
 • Subsidieovereenkomst algemene werking werkingsjaren 2020-2022 Circusplaneet vzw
 • Addendum