Terug overlegcommissie

wo 18/11/2020 - 19:00 Digitale zitting

Mededelingen

Openbare vergadering

Agendapunten

Sociale Dienstverlening - Directie

Dienst Ontmoeten en Verbinden

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel
 • Door de corona-maatregelen naar aanleiding van Covid19 zijn de maatregelen met betrekking tot de toegang van de markten verstrengd.  Er dient o.a. steeds een afstand gehouden te worden van 1,5 meter en het maximum aantal toegelaten personen is afhankelijk van het aantal lopende meter.  

  Omwille van het stringente protocol voor de markten wordt voorgesteld om de marktzone voor de verkoop van kerstbomen uit te breiden in ruimte en tijd.  Op deze manier kunnen de bezoekers beter gespreid worden en kan er voldoende afstand gegarandeerd worden om corona-proof te verkopen.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de volgende afwijkingen toe te staan van het huidige reglement : 

  Vanaf  20 november tot en met 24 december 2020 mag de verkoop van kerstbomen plaatsvinden van 06 u tot 20 u   ( uitbreiding openingsuren voor spreiding publiek)

  Tijdens deze periode mag de zone voor verkoop van kerstbomen uitgebreid worden  ( uitbreiding van de marktplaats in functie van grotere spreiding publiek) zoals voorzien op plan in bijlage.

  Plaatsen van bouwhekkens rond de ( uitgebreide) marktplaats zodat de zone voor de verkoop van kerstbomen niet dagelijks moet worden afgebroken en opgezet

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wonen

Besloten vergadering

Agendapunten