Terug
Gepubliceerd op 16/11/2020

2020_GRMW_01329 - Afwijking van het reglement op de openbare markten voor de verkoop van kerstbomen van 20 november tot en met 24 december 2020 - Goedkeuring

overlegcommissie
wo 18/11/2020 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sofie Bracke
2020_GRMW_01329 - Afwijking van het reglement op de openbare markten voor de verkoop van kerstbomen van 20 november tot en met 24 december 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_01329 - Afwijking van het reglement op de openbare markten voor de verkoop van kerstbomen van 20 november tot en met 24 december 2020 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;
  • Het Reglement op de openbare markten;
  • Het retributiereglement voor het plaatsnemen op de markten goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2019.


Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Reglement op de openbare markten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 15 december 2015 bepaalt in artikel 1 welke markten door de stad Gent worden ingericht op welke locaties en stelt tevens de uren vast waarbinnen de markt kan plaatsvinden.

Wat de bloemenmarkt op de Kouter betreft wordt gestipuleerd dat deze elke dag plaats vindt van 07 u tot 13u.

Traditioneel is het zo dat een aantal plantenhandelaars tijdens de periode voorafgaand de kerstperiode ( vanaf eind november) eveneens kerstbomen aanbieden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Ook dit jaar hebben een aantal handelaars op de bloemenmarkt op de Kouter een aanvraag ingediend voor de verkoop van kerstbomen op de Kouter.  Het gaat om handelaars die een jaarabonnement hebben op de Kouter.

Door de corona-maatregelen naar aanleiding van Covid19 zijn de maatregelen met betrekking tot de toegang van de markten verstrengd.  Er dient o.a. steeds een afstand gehouden te worden van 1,5 meter en het maximum aantal toegelaten personen is afhankelijk van het aantal lopende meter. 

Omwille van het stringente protocol voor de markten wordt voorgesteld om de marktzone voor de verkoop van kerstbomen uit te breiden in ruimte en tijd.  Op deze manier kunnen de bezoekers beter gespreid worden en kan er voldoende afstand gegarandeerd worden om corona-proof te verkopen.

Hiervoor wordt gevraagd de volgende afwijkingen toe te staan van het huidige reglement :

Vanaf  20 november tot en met 24 december 2020 mag de verkoop van kerstbomen plaatsvinden van 06 u tot 20 u   ( uitbreiding openingsuren voor spreiding publiek)

Tijdens deze periode mag de zone voor verkoop van kerstbomen uitgebreid worden  ( uitbreiding van de marktplaats in functie van grotere spreiding publiek)

Plaatsen van bouwhekkens rond de ( uitgebreide) marktplaats zodat de zone voor de verkoop van kerstbomen niet dagelijks moet worden afgebroken en opgezet

Activiteit

AC34388 Ambulante handel en foren

Besluit

De overlegcommissie legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt volgende afwijkingen goed van het huidig reglement op de openbare markten voor de aanvragers van de verkoop van kerstbomen :

Vanaf  20 november tot en met 24 december 2020 mag de verkoop van kerstbomen plaatsvinden van 06 u tot 20 u   ( uitbreiding openingsuren voor spreiding publiek)

Tijdens deze periode mag de zone voor verkoop van kerstbomen uitgebreid worden  ( uitbreiding van de marktplaats in functie van grotere spreiding publiek)

Plaatsen van bouwhekkens rond de ( uitgebreide) marktplaats zodat de zone voor de verkoop van kerstbomen niet dagelijks moet worden afgebroken en opgezet.


Bijlagen

  • 2020_AV_Plankerstbomen plan.pdf
  • 20151214_BS_marktreglement.pdf