Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_GRMW_01475 - Subsidieovereenkomst voor bruggenbouwer bijzondere jeugdzorg en jeugd(welzijns)werk voor de werkingsjaren 2021 - 2022 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 02/12/2020 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2020_GRMW_01475 - Subsidieovereenkomst voor bruggenbouwer bijzondere jeugdzorg en jeugd(welzijns)werk voor de werkingsjaren 2021 - 2022 - Goedkeuring 2020_GRMW_01475 - Subsidieovereenkomst voor bruggenbouwer bijzondere jeugdzorg en jeugd(welzijns)werk voor de werkingsjaren 2021 - 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 54.677,70

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent wil de komende jaren stevig inzetten op het uitbreiden van het jeugd(welzijns)werk met focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, en lanceerde daarom in september 2020 een 'Open Call Jeugd(welzijns)werk'.

De Open Call bevatte 7 (sub-)categorieën waarvoor organisaties zich kandidaat konden stellen:

 • Categorie 1: Mobiel jeugdwelzijnswerk en extra jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1A: Mobiele jeugdwelzijnswerkers 
  • Categorie 1B: Extra jeugdwelzijnswerkers
 • Categorie 2: Versterken van (zelf)organisaties en professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
  • Categorie 2A: Versterken van (zelf)organisaties
  • Categorie 2B: Professionaliseren jeugdwerkorganisaties 
 • Categorie 3: Vrijetijdsaanbod in specifieke wijken 
 • Categorie 4: Bruggenbouwers: bruggen naar jeugdhulp
  • Categorie 4A: Mentaal welzijn in het jeugd(welzijns)werk  
  • Categorie 4B: Bijzondere jeugdzorg en jeugd(welzijns)werk

Organisaties konden tot en met 4 oktober 2020 een dossier indienen. Op 7 en 8 oktober vonden de jury's plaats. In zitting van 22 oktober 2020 gaf het college van burgemeester en schepenen de Jeugddienst het mandaat om gesprekken te voeren met een aantal geselecteerde organisaties om subsidieovereenkomsten voor 2021 - 2023 af te sluiten. De geselecteerde organisaties binnen categorie 4B was Lejo vzw, voor de bruggenbouwer bijzondere jeugdzorg en jeugd(welzijns)werk

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De subsidie bedraagt 27.000 euro per jaar, en wordt jaarlijks geïndexeerd met 2,51 %. De overeenkomst gaat in op 01/01/2021 en eindigt op 31/12/2022

Vzw LEJO gaat twee jaar aan de slag met een bruggenbouwer tussen bijzondere jeugdzorg en jeugd(welzijnswerk. Hierbij wordt er gewerkt aan de actieve realisatie van het recht op vrije tijd voor jongeren die in bijzondere jeugdzorg verblijven. Om dit te realiseren wordt er gewerkt rond het versterken van de jongeren en het verlagen van drempels in het jeugd(welzijns)werk en jeugdvoorzieningen.

 

Lejo vzw realiseert hiervoor de volgende prestaties:

1. De bruggenbouwer  zet in op contact en ontmoeting met jongeren die in bijzondere jeugdzorg verblijven.
2. De bruggenbouwer legt de brug met voorzieningen BJZ
3. De bruggenbouwer maakt de brug met het jeugd(welzijns)werk

4. De bruggenbouwer zet actief in op uitwisseling en expertisedeling.Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406300LE

 

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

24.300,00 euro

2022

27.609,93 euro

2023

2.767,77 euro

Totaal

54.677,70 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor bruggenbouwer bijzondere jeugdzorg en jeugd(welzijns)werk voor de werkingsjaren 2021 - 2022, met Vzw Lejo, Antwerpsesteenweg 701 te 9040 Sint-Amandsberg Gent, zoals gevoegd in bijlage.

 

Bijlagen