Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_MV_00419 - Mondelinge vraag van raadslid Carl De Decker: wegenwerken Oostakker en omgeving

vragenuurtje
ma 23/11/2020 - 18:00 Digitale zitting
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Carl De Decker, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Stijn De Roo, Caroline Persyn

Voorzitter

Mathias De Clercq
2020_MV_00419 - Mondelinge vraag van raadslid Carl De Decker: wegenwerken Oostakker en omgeving 2020_MV_00419 - Mondelinge vraag van raadslid Carl De Decker: wegenwerken Oostakker en omgeving

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De vele wegenwerken in en rond Oostakker vergen een goede afstemming en communicatie. In dat verband juich ik uw plannen hieromtrent toe. BOOST zal ervoor moeten zorgen dat er echt kan ingezet worden op minder hinder.

Momenteel is de situatie niet optimaal. Er zijn de werken aan de Vliegtuiglaan, er is de heraanleg van Oostakker Dorp en van Potuit. Daarnaast is ook Meulestedebrug weer maar eens defect en beginnen de werken aan de Sint-Bernadettestraat/Waterstraat. Vanaf voorjaar 2021 start ook de broodnodige en langverwachte heraanleg van het zwart punt aan de Antwerpsesteenweg/Orchideestraat.

Dit alles maakt dat het voor de bewoners van deze ruime omgeving (én de overige automobilisten die er moeten passeren of er een bestemming hebben) bijzonder moeilijk is momenteel. Ik denk dat ik voor alle Oostakkerse raadsleden spreek als ik zeg dat er heel wat ongerustheid heerst.

 


Indiener(s)

Carl De Decker

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

di 03/11/2020 - 09:57

Toelichting

Ziet u op korte termijn mogelijkheden om de bijzonder moeilijke verkeerssituatie aan te pakken? Zal u zich verder inzetten voor een betere afstemming en communicatie?

Bespreking

Antwoord

Ik ben het volledig met u eens dat de verkeerssituatie rond Oostakker op dit moment verre van ideaal is. Bovendien kondigen zich in de nabije toekomst nog wegenwerken aan in de buurt, met de aanleg van de turborotonde aan Eurosilo en de werken door Agentschap Wegen en Verkeer aan Dampoort.

Hoelang de herstelling van de Meulestedebrug door de Vlaamse Waterweg nog zal duren is momenteel nog niet geweten. 

De werken aan de Vliegtuiglaan door Agentschap Wegen en Verkeer kenden onverwachte technische obstakels, maar zouden afgerond worden tegen eind januari 2021.

Er is dus inderdaad een veelvoud van lopende werken en werken die in de nabije toekomst starten. Dat brengt onvermijdelijk hinder met zich mee.

Vanuit Boost wordt het overzicht bewaakt en wordt er indien nodig en mogelijk bijgestuurd. Ik zeg “Indien mogelijk”, want veel van de werken zijn al zeer lang ingepland en ook noodzakelijk en dringend. Dat is ofwel uit verkeersveiligheidsoverwegingen, zoals de werken aan het kruispunt van de N70 en de Orchideestraat, ofwel omdat de werken een schakel zijn in een reeks van geplande werken waardoor uitstel eigenlijk geen optie is, zoals de werken aan het kruispunt van EURO-silo. Daarnaast komt dan nog de onvoorziene onderbreking van Meulestedebrug.

Vanuit Boost zet men daarom vooral in op communicatie, in eerste instantie vanuit de betroken partners: Agentschap Wegen en Verkeer, De Werkvennootschap, Farys, De Vlaamse Waterweg, .. Overkoepelende communicatie wordt opgenomen door Boost. Zo werd er bijvoorbeeld heldere bereikbaarheidsinformatie online gezet voor de werken N70/Salviastraat in combinatie met de werken N70a/Potuit. Alle laatste informatie en updates zijn gebundeld terug te vinden op de website oostakker.boost.gent.

Vanuit AWV wordt er ook extra ingezet op een communicatiecampagne rond de werken Dampoort en N70/Orchideestraat.

Deze extra communicatie zal de hinder op zich niet wegnemen. Ik ben daar heel duidelijk in: er zal voor gemotoriseerd verkeer nog een tijd sowieso ernstige verkeershinder zijn. 

Goede communicatie zal er wel voor kunnen zorgen dat weggebruikers niet voor verrassingen komen te staan. Goede communicatie zal chauffeurs hopelijk ook stimuleren om andere vervoersmodi te gebruiken. Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan de beperking van de hinder voor wie met de wagen in de buurt van de werken moet zijn. 

‚Äč vr 27/11/2020 - 11:39