Terug
Gepubliceerd op 20/11/2020

2020_MV_00436 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Kwaliteit en toegankelijkheid openbare toiletten

vragenuurtje
ma 23/11/2020 - 18:00 Digitale zitting
2020_MV_00436 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Kwaliteit en toegankelijkheid openbare toiletten 2020_MV_00436 - Mondelinge vraag van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Kwaliteit en toegankelijkheid openbare toiletten

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Recent werd in de pers bericht over een lopend thesisonderzoek over de kwaliteit van de openbare toiletten in onze stad. Bij wijze van voorlopige conclusie stelt de auteur dat de kwaliteit en toegankelijkheid van de openbare toiletten te wensen overlaat. Eén specifiek pijnpunt is ook dat het onvoldoende duidelijk is dat heel wat stadsgebouwen over openbare toiletten beschikken. De auteur betreurde ook dat haar mails aan de bevoegde politici onbeantwoord bleven. 

Onlangs pleitte de Gentse Ombudsvrouw al voor meer investeringen in proper publiek sanitair, na een aantal incidenten in de context van de coronalockdown.

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Annelies Storms

Tijdstip van indienen

ma 09/11/2020 - 11:27

Toelichting

Vandaar mijn vragen:

 1. Zijn er de komende tijd verbeteringen (aantal, kwaliteit, toegankelijkheid) gepland (voor mannen, vrouwen, mensen met een beperking)?

2. Zal het stadsbestuur alsnog actief zijn medewerking verlenen aan de lopende studie?