Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_MV_00441 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: vuurwerk rond eindejaar

vragenuurtje
ma 23/11/2020 - 18:00 Digitale zitting
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Carl De Decker, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Stijn De Roo, Caroline Persyn

Voorzitter

Mathias De Clercq
2020_MV_00441 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: vuurwerk rond eindejaar 2020_MV_00441 - Mondelinge vraag van raadslid Jef Van Pee: vuurwerk rond eindejaar

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

In veel gemeenten worden al maatregelen genomen om vuurwerk te verbieden (in het belang van mens en dier). Nu, zeker in Corona-tijden, is het aan te raden om hierover duidelijk te communiceren.

Indiener(s)

Jef Van Pee

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 12/11/2020 - 09:44

Toelichting

Heeft de Stad Gent al een standpunt ingenomen over vuurwerk? Meer bepaald over vuurwerk door privé-personen (officieel vuurwerk van de Stad zelf is reeds afgelast).

Komt hierrond nog een communicatie vanuit de Stad?

Bespreking

Antwoord

Geachte voorzitter, geachte collega Van Pee, 

Het stadsbestuur heeft beslist om tijdens oudejaarsnacht het afsteken van particulier  en professioneel vuurwerk te verbieden.

Op dit moment geldt de algemene regel dat vuurwerk afsteken verboden is, behalve als er een machtiging is van de burgemeester. Het enige moment dat er geen machtiging nodig is voor het afsteken van feestvuurwerk, is  tijdens de nacht van 31/12 op 01/01 tussen middernacht en 1 uur. We hebben beslist om noch particulier noch professioneel vuurwerk toe te laten.

Gezien men zelden alleen vuurwerk afsteekt, zijn de afstandsregels op dat moment moeilijk na te leven. Ook indien er federaal een versoepeling zou komen van de corona-maatregelen rond de avondklok en samenscholingsverbod, blijft het respecteren van afstandsregels sowieso essentieel in de strijd tegen corona. We moeten ten alle tijde samenscholingen vermijden.

Tevens wil het verbod op vuurwerk de reeds overbevraagde ziekenhuizen vrijwaren van patiënten met brandwonden en andere letsels ten gevolge van vuurwerk. Ook de brandweer en de  politie willen we met dit verbod ontlasten van bijkomende  interventies voor incidenten gerelateerd aan vuurwerk. Het is belangrijk dat we maximaal inspanningen blijven leveren om de zorg- en veiligheidsinstanties te ontlasten.

Door ook in Gent te verbieden voorkomen we bovendien dat burgers van nabije regio’s waar een verbod geldt (o.a. Nederland en Politiezone Schelde en Rhode) met vuurwerk afzakken naar Gent.

Om al deze redenen hebben we beslist om, naast het algemeen verbod, dit jaar dus geen particulier en professioneel vuurwerk toe te laten op oudejaarsavond tussen middernacht en 1 uur en geen machtigingen te verlenen voor aanvragen hieromtrent. 

Ook in Oost-Vlaanderen ligt een vuurwerkverbod tijdens oudjaar op tafel. Concreet staat er morgen dinsdag 24 november  een veiligheidsoverleg tussen de gouverneur en alle Oost-Vlaamse burgemeesters gepland. 

Gezien ook de provinciegouverneur een gelijkaardige beslissing overweegt en dit primeert op de lokale regelgeving, zal de aanpassing van onze stedelijke  vigerende regelgeving pas gebeuren indien de gouverneur niet besluit tot een algeheel verbod in Oost-Vlaanderen. 

Daarnaast heeft het kabinet van minister Verlinden meegegeven dat ook zij een vuurwerkverbod, maar dan nationaal, onderzoekt. Ook dit volgen we verder op in functie van het al of niet moeten aanpassen van de lokale regelgeving.

Over de beslissing van dergelijk vuurwerkverbod, of het nu lokaal, provinciaal of nationaal is, zullen we eerstdaags breed communiceren naar burgers via een informatiecampagne (via pers en sociale media) om iedereen maximaal hierover te informeren. Jeugdwerkers zullen worden ingeschakeld om jongeren te informeren. Tevens zullen gekende officiële verkooppunten gericht geïnformeerd worden over de geldende regelgeving. De politie zal in deze eindejaarsperiode extra alert zijn om het naleven van deze beslissing ook op te volgen.

‚Äč vr 27/11/2020 - 11:30