Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_MV_00444 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Parkeren Campo Santo

vragenuurtje
ma 23/11/2020 - 18:00 Digitale zitting
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Carl De Decker, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Stijn De Roo, Caroline Persyn

Voorzitter

Mathias De Clercq
2020_MV_00444 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Parkeren Campo Santo 2020_MV_00444 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Parkeren Campo Santo

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De begraafplaats Campo Santo is gelegen in het dichtbevolkte Sint-Amandsberg. Voor een laatste groet op het kerkhof (vaak na een eredienst), doet de toegang via de Verkortingstraat dienst als ingang. Hier geldt een groene-zone-parkeertarief, waardoor auto’s er 30 minuten gratis kunnen parkeren.

Wanneer een stoet van enkele auto’s moet parkeren, een parkeerticket moet aanvragen en de laatste groet brengt, volstaan deze 30 minuten niet om tijdig aan de wagen terug te zijn.

Mensen zijn daar niet voor hun plezier. Op dergelijk plechtigheden nemen ook vaak niet-Gentenaars deel, die niet steeds een alternatief vinden in het openbaar vervoer of in de fiets voor de combiverplaatsingen die ze die dag moeten uitvoeren. Ze zijn vaak nog niet vertrouwd met de werkwijze van sms-parkeren of van de automaten van de stad. Begrafenisondernemers vangen dit op vandaag op door zelf de betaalautomaten van onze stad te bedienen. Een taak die eigenlijk niet voor hen bedoeld kan zijn.

Tegelijkertijd neemt de stad verschillende initiatieven om te tonen dat Gent bereikbaar is. Maar het huidige systeem aan Campo Santo werkt daarin contraproductief. Het geeft aan die mensen niet het beeld dat de stad begrip toont voor verplaatsingen met de auto. Op het moment van de laatste groet, moeten mensen niet bezig zijn met nadenken over hun parkeerticket.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

ma 16/11/2020 - 20:22

Toelichting

1) Welke mogelijkheden zijn er om het parkeren van wagens aan Campo Santo (Verkortingstraat) tijdends de begrafenisdienst te vergemakkelijken?

2) Welke aanpassingen wil de schepend doorvoeren om de wagens die meerijden met een begrafenisstoet te laten parkeren aan Campo Santo?

3) Welke initiatieven zal de schepen nemen om (in afwachting van een definitieve oplossing) de drempels voor de begrafenisondernemers te verlagen?Bespreking

Antwoord

Deze begraafplaats ligt in een drukke woonwijk, het parkeerregime werd er ingevoerd om de overlast voor de omwonenden te beperken. Eventuele wijzigingen zullen bijgevolg een nadelig effect hebben op de leefbaarheid van de wijk. Bovendien is wat u voorstel ook qu handhaving geen eenvoudige zaak. 

Het parkeren van de voertuigen voor een bezoek aan Campo Santo is ook niet beperkt tot de Verkortingstraat. In de Visitatiestraat kan men evenzeer parkeren alsook op het Campo Santo plein, daar is ook een toegang tot de begraafplaats aanwezig.

De Stad zette de afgelopen jaren reeds volop in om het parkeren te vergemakkelijken. De parkeerautomaten werden gedigitaliseerd waardoor het nemen van een papieren ticket niet langer nodig is. Daarnaast werd ook het mobiel parkeren geïntroduceerd zodat een bezoek aan de parkeerautomaat overbodig werd. Dit mobiel parkeren is reeds goed ingeburgerd en wordt in tal van steden en gemeenten aangeboden en gebruikt. Mobiel parkeren gaat niet enkel over de app, maar ook over sms-parkeren.

Voor lijkwagens werd recent een aanpassing doorgevoerd in het reglement, voor voertuigen van een begrafenisstoet zullen geen aanpassingen worden doorgevoerd. Het “rechtvaardig” verdelen van het openbaar domein in de stad blijft een moeilijke evenwichtsoefening, dit is niet anders aan Campo Santo. 

De begrafenisondernemers vangen dit momenteel op door de parkeerautomaat te bedienen maar dit kan ook op een vlottere manier. Bij alle huidige aanbieders van het mobiel parkeren in Gent is een toepassing voor bedrijven voorzien. Hierdoor is het voor zelfstandigen en bedrijven mogelijk om parkeerrechten voor meerdere voertuigen aan te vragen en te beheren. De Stad kan de keuze van provider voor de begrafenisondernemer echter niet maken. Het is aan de begrafenisondernemer zelf om bij de verschillende providers na te gaan welke toepassing voor hen de meest geschikte kan zijn tegen de beste voorwaarden.
Mits enige organisatie kan dit op een vlotte manier gebeuren en hoeft parkeren dan ook geen drempel te zijn.
‚Äč vr 27/11/2020 - 11:40