Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_MV_00445 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Kerstverlichting deelgemeenten

vragenuurtje
ma 23/11/2020 - 18:00 Digitale zitting
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Carl De Decker, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Stijn De Roo, Caroline Persyn

Voorzitter

Mathias De Clercq
2020_MV_00445 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Kerstverlichting deelgemeenten 2020_MV_00445 - Mondelinge vraag van raadslid Stijn De Roo: Kerstverlichting deelgemeenten

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Vorige week we het nieuws dat het stadsbestuur 30.000 euro extra uittrekt voor kerstverlichting. De site waar de wintermarkt plaatsvindt wordt uitgelicht en er komt een 3D-draak op de Graslei. In de beleidsnota economie wordt vermeld dat Puur Gent in overleg zal gaan met de Gentse lichtambtenaar en groendienst over een nieuwe prijsvraag voor de eindejaarsverlichting in 2020-2025.

Indiener(s)

Stijn De Roo

Gericht aan

Sofie Bracke

Tijdstip van indienen

di 17/11/2020 - 13:21

Toelichting

1) Is dit overleg reeds opgestart?

2) Wordt er dit jaar ook extra geïnvesteerd in kerstverlichting binnen de deelgemeenten?

3) Wordt verlichting in de deelgemeenten mee in de nieuwe prijsvraag opgenomen?

Bespreking

Antwoord

Bedankt voor uw vraag. Het is eerst en vooral belangrijk een onderscheid te maken tussen onze jaarlijkse eindejaarsverlichting, die deel uitmaakt van een vijfjaarlijkse overheidsopdracht, en de eenmalige prijsvraag van 30.000 EUR voor eindejaarsverlichting ter vervanging van de Gentse Winterfeesten. 

De prijsvraag voor eindejaarsverlichting ter vervanging van de Gentse winterfeesten dient uiteraard enkel voor de pleinen waar de Gentse Winterfeesten normaal plaatsvinden. 

Wat betreft de jaarlijkse eindejaarslichting is dit het eerste jaar van een nieuwe overheidsopdracht van 5 jaar. Vorig jaar werd hiervoor een prijsvraag opgesteld door PuurGent, met input van alle relevante stadsdiensten waaronder ook de Groendienst en de lichtambtenaar. Die laatste was ook lid van de jury die afgelopen zomer de opdracht gunde aan het Oost-Vlaamse Trafiroad. 

De verhouding eindejaarsverlichting in de deelgemeenten t.o.v. de totale eindejaarsverlichting is net zoals vroeger ongeveer 1/3de. We werken ook met een eyecatcher, een uniek lichtornament dat elk jaar op een andere plek in de stad wordt geïnstalleerd, namelijk daar waar het aansteekmoment doorgaat. Vorig jaar was dat op Ledebergplein. Dit jaar stond het gepland op de Graslei, maar kiezen we gezien de omstandigheden voor een online aansteekmoment. 

Veel verlichting hangt er al, maar er wordt nog hard gewerkt om tegen nu vrijdag alles klaar te hebben. En met onze drijvende draak op de Graslei, onze hangende draakjes in de Veldstraat en onze eyecatcher op de Korenlei hebben we voor het eerst eindejaarsverlichting met een eigen Gentse toets. Iets wat in deze bijzondere tijden hopelijk een hart onder de riem kan steken van de Gentenaar.

Naast de eindejaarsverlichting in de winkelstraten, zowel in het centrum als de deelgemeenten is er door schepen De Bruycker ook 75.000 euro vrijgemaakt voor samenwerkingen met plaatselijke kunstenaars en buurtverenigingen met als rode draad 'licht en warmte'. En dit in de 15 wijken waar buurtwerk actief is. De Stad Gent roept bovendien ook op om de komende weken ramen, deuren en voortuintjes te versieren en te verlichten.

‚Äč vr 27/11/2020 - 11:29