Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_MV_00456 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Ruimte voor visuele kunsten op de stedelijke aanplak- en of infoborden

vragenuurtje
ma 23/11/2020 - 18:00 Digitale zitting
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Carl De Decker, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Stijn De Roo, Caroline Persyn

Voorzitter

Mathias De Clercq
2020_MV_00456 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Ruimte voor visuele kunsten op de stedelijke aanplak- en of infoborden 2020_MV_00456 - Mondelinge vraag van raadslid Fourat Ben Chikha: Ruimte voor visuele kunsten op de stedelijke aanplak- en of infoborden

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

De artistieke sector is hard getroffen door de coronacrisis. In het bijzonder door de beperkende maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het virus in te dijken. 

De Stad en hogere overheden nemen verschillende initiatieven om ook het leed van de culturele sector te verzachten. De extra nood- en relancesubsidies en investeringen waar we vorige gemeenteraad nog mee goedkeuring aan gaven, zijn daar een voorbeeld van. Maar ook het verlagen van de drempel tot de toegang tot de gewone werkloosheid voor individuele kunstenaars en technici in de artistieke sector is van tel in deze.

We zien ook meer en meer creatieve initiatieven ontstaan die kunstenaars ruimte willen geven om hun werk alsnog tot expressie te kunnen brengen en te tonen aan een groter publiek. De "Toots sessies" zijn hier een goed voorbeeld van. De extra uitzendtijd op Canvas waarmee de VRT de noodlijdende culturele sector wil tegemoetkomen door kunstenaars een podium te geven in deze crisis. 

Gent heeft een stevige reputatie in het geven van ruimte aan kunst op straat. Het gekende 'Over the edges' bijvoorbeeld maar heel recent ook het initiatief  'OMG! van Eyck was here'. 

Indiener(s)

Fourat Ben Chikha

Gericht aan

Sami Souguir

Tijdstip van indienen

do 19/11/2020 - 15:01

Toelichting

Deze reputatie in het achterhoofd,

zouden de info- en aanplakborden onder beheer van de Stad gebruikt kunnen worden als tijdelijke expressieplaatsen voor beeldende en grafische kunstenaars die nu minder gelegenheden hebben om hun werk te tonen aan de Gentenaars? Waarom wel of niet?

Ziet de schepen nog andere mogelijkheden om kunstenaars meer ruimte te geven op straat?

Bespreking

Antwoord

Alvast dank voor uw vraag. 

De cultuursector lijdt inderdaad enorm onder deze coronapandemie. Zowel grote als kleine huizen, maar ook individuele kunstenaars en cultuuractoren hebben het sinds het begin van deze crisis bijzonder moeilijk. 

In het kader van uw vraag collega, haal ik graag kort ‘Buy Local’ aan. Een prachtig initiatief dat afgelopen zomer werd opgezet vanuit de cultuursector en het Kunstenoverleg. Samen met de Gentse Cultuurzomer en meer dan 50 culturele partners, werd in juni een oproep aan kunstenaars verspreid door Kunsthal met de vraag om deel te nemen aan het eerste Zomersalon. Die oproep werd massaal beantwoord en maar liefst 587 kunstenaars konden via deze weg, op een coronaveilige manier, alsnog een werk tentoonstellen. Het zomersalon bracht een prachtige mix van zowel schilderkunst, sculpturen, fotografie en textielwerken. Bezoekers konden de werken ook kopen, om de kunstenaars te steunen. 

Het zal u ongetwijfeld wel opgevallen zijn collega: iedereen wandelt tegenwoordig. Corona bracht ons allemaal massaal op de been. Jong en oud, een korte of lange wandeling, in het stadscentrum of in het groen in één van onze deelgemeenten, …  Een ‘dagelijks wandelingske’ staat bij veel Gentenaars steevast op de planning sinds het begin van de coronapandemie. 

Om die dagelijkse wandeling een extraatje te geven staken onze Gentse musea, Historische Huizen en Kunsthal vorige week al de koppen bij elkaar. 

Zo werd ‘COVITRINE’ geboren, een buurt- en wijkgericht initiatief om onze dagelijkse wandelingen om te toveren tot een coronaveilig museumbezoek. De 11 huizen selecteerden allemaal 2 werken of objecten, die afgebeeld worden op 22 affiches, waarbij de thema’s troost, warmte, verbinding, hoop en kwetsbaarheid centraal zullen staan. 

In overleg met de wijkregisseurs wordt momenteel nog bekeken hoe we de distributie van een 200-tal pakketten coronaveilig kunnen laten verlopen. In totaal zijn er 4.400 affiches voorzien om vitrines en ramen van mensen thuis te transformeren tot  tentoonstellingsplaatsen voor kunst. De vitrinekasten onder beheer van Stad Gent kunnen een aanvulling zijn mochten er niet voldoende plaatsen gevonden worden, maar in eerste instantie wordt gezocht naar handelaars, horeca-uitbaters of individuele Gentenaars die een affiche willen ophangen. 

Dit project is meer dan kunst in de publieke ruimte. Anders dan bv. het initiatief ‘Het S.M.A.K. is te klein’ zal niet gefocust worden op individuele en los van elkaar staande plaatsen in onze stad. De bedoeling is wel degelijk om te focussen op volledige wijken en buurten, om op die manier te voorzien in samenhangende kunstroutes, waarbij de afgebeelde werken en objecten elkaar versterken en elk op zich deel uitmaken van een breder verhaal. 

De aanvragen voor ‘Covitrine’ komen momenteel vlot binnen. Zo zal het Prinsenhof de affiches uithangen en zich ontpoppen tot een kunstwijk. Ook aan Dok Noord zal men een route kunnen volgen. Een ander voorbeeld is bv. de Sleepstraat. Daar gaven al verschillende handelaars en horeca-uitbaters aan te willen deelnemen om van de Sleepstraat een échte kunstenstraat te maken. En dat brengt mij tot het laatste punt van dit antwoord collega. 

Het initiatief ontstond in samenspraak en op basis van een sterke samenwerking met de sociale sector. Het los aanplakken op info- en aanplakborden is op dit moment niet voorzien, maar ik geef uw idee uiteraard met plezier door aan onze diensten en de sector. Naast een duidelijk cultuurdoel heeft dit project ook een sterk sociaal doel. Want de affiches zijn niet alleen voor kunstliefhebbers. Het idee is dat eender welke Gentenaar de affiches kan tegenkomen op zijn dagelijkse wandeling. Om soms misschien wel eens te denken: wat is dat hier nu? Het project zal bovendien aangekondigd worden op de websites van alle huizen, maar verder zullen bv. geen digitale routes beschikbaar gesteld worden. Zo vormen de affiches een échte ontdekkingstocht in onze wijken, buurten en straten, ook voor mensen die digitaal minder beslagen zijn. 

‚Äč vr 27/11/2020 - 11:28