Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_MV_00455 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: Bereikbaarheid postbussen in Groot-Gent

vragenuurtje
ma 23/11/2020 - 18:00 Digitale zitting
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Carl De Decker, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Stijn De Roo, Caroline Persyn

Voorzitter

Mathias De Clercq
2020_MV_00455 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: Bereikbaarheid postbussen in Groot-Gent 2020_MV_00455 - Mondelinge vraag van raadslid Anne Schiettekatte: Bereikbaarheid postbussen in Groot-Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Begin 2019 bracht ik het college onder de aandacht dat 47 van de 125 rode brievenbussen geschrapt dreigden te worden. De stadskern zou toen nog grotendeels gevrijwaard blijven. Laat ons hopen dat dit zo blijft.

De deelgemeenten zijn ondertussen serieus geïmpacteerd. 

Er komen weliswaar meer postpunten in winkels en supermarkten en er kan ook steeds meer digitaal, maar dat wordt toch niet door iedereen als positief ervaren. Winkels zijn gebonden aan openingstijden, en niet iedereen heeft of kan vlot overweg met de digitale toepassingen.

Verschillende signalen blijven ons bereiken van minder mobiele Gentenaars, jong en oud, die moeilijkheden ervaren om ergens met hun post terecht te kunnen, bijvoorbeeld omdat er in de nabijheid geen postbus meer is. 

Indiener(s)

Anne Schiettekatte

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 19/11/2020 - 14:57

Toelichting

Heeft u zicht op de plannen van Bpost hoe zij de toekomst van postbussen in onze stad zien? Is Bpost bereid om mee te zoeken naar oplossingen? Het is tenslotte een overheidsbedrijf en heeft hier ook een verantwoordelijkheid in.

Bespreking

Antwoord

Geachte mevrouw Schiettekatte,

Dank voor uw vraag en opvolging op dit thema.

Naar aanleiding van uw vorige vraag heb ik kort geschetst welke oefening BPost gemaakt heeft op vlak van de rode brievenbussen en welke criteria zij hanteren.

Eén van hun belangrijkste vaststellingen was dat de afgifte van poststukken via de rode  brievenbussen sinds hun vorige inplanning van de brievenbussen in 2004 drastisch was teruggelopen. Maar liefst 20% van de bussen kende minder dan 6 poststukken per dag. Daarnaast werd gestreefd naar een bus per 500m in stedelijk gebied en per 1500m in landelijk gebied.

Naar aanleiding van deze oefening hebben wij als stad onze diensten aangeboden om binnen hun doelstellingen te komen tot een betere spreiding en hebben wij BPost hierop aangesproken.

Er werd toen afgesproken dat wij vanuit de stad, de cel Data en Analyse, onze eigen oefening en inzichten zouden overmaken. Dit is ook gebeurd en naar aanleiding hiervan heeft men het plan enigszins aangepast. Er is vervolgens ook afgesproken dat er een vervolg zou geknoopt worden aan deze oefening en dat de (technische) mensen van BPost en de Stad verder samen gingen zitten om optimalisaties te bekijken.

De stad toonde aan dat BPost te weinig rekening hield met een aantal recente evoluties zoals bijvoorbeeld de sterke groei van het aantal inwoners in de noordwest-rand van de stad. Er volgde een eerste bijsturing waarbij vooral in die gebieden brievenbussen werden behouden.

Sinds begin 2019 heeft Gent dus 170 plaatsen (postkantoren, postpunten en rode brievenbussen) waar correspondentie kan worden afgegeven of gebust.

Bovendien toonde bpost zich bereid om verder in overleg te gaan met de stad om het netwerk van brievenbussen te optimaliseren (door een verplaatsing van sommige brievenbussen) om zo de bereikbaarheid van de brievenbussen te verbeteren. 

Door de data van BPost (gemiddeld aantal brieven) en de data van de stad samen te leggen (bevolkingsgevens, leeftijd…) kan immers overlappingsgebied tussen brievenbussen vermeden worden en kunnen brievenbussen beter geplaatst worden waardoor  er winst wordt geboekt op het vlak van de bereikbaarheid. 

Ik wens ook nog eens mee te geven dat BPost stelt dat het perfect mogelijk is voor mensen die moeilijk te been zijn, om poststukken mee te geven aan de postbode die op ronde is.

Recent nog heb ik naar aanleiding van het dossier over de toekomst het postkantoor Zuid een nieuw overleg gevraagd met BPost. Ik heb alvast ook de verdere opvolging van de inplanning van de rode bussen op de agenda laten zetten. Dit overleg is ingepland einde december. We bekijken dan opnieuw met BPost hoe het staat met hun aanpak.

Het is duidelijk dat een correcte en bereikbare dienstverlening voor de Gentenaars van groot belang is. Ik neem dat dan ook verder mee in het overleg met hen. Ik heb in het verleden bereidwilligheid gevoeld hierrond samen te werken en heb er vertrouwen in dat we dat ook in de toekomst kunnen blijven doen.

‚Äč vr 27/11/2020 - 11:32