Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_MV_00449 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Herinrichting Tichelrei

vragenuurtje
ma 23/11/2020 - 18:00 Digitale zitting
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Carl De Decker, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Stijn De Roo, Caroline Persyn

Voorzitter

Mathias De Clercq
2020_MV_00449 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Herinrichting Tichelrei 2020_MV_00449 - Mondelinge vraag van raadslid Caroline Persyn: Herinrichting Tichelrei

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Er zijn plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte in en rond de Tichelrei. Er is o.a. sprake van een park en de mogelijkheid bestaat dat de  waterloop op termijn opnieuw opengelegd zal worden. Er zouden ook flink  wat parkeerplaatsen verdwijnen, o.a. door het verdwijnen van de parking voor de vroegere Volkskliniek.

De bevolking is daar toegenomen door de oprichting van nieuwe appartementen. Heel wat van die nieuwe bewoners zijn al wat ouder en ontvangen dus niet alleen bezoek van hun familieleden, maar ook van medisch en paramedisch personeel. Andere bewoners hebben dan weer één of meerdere auto's.

Indiener(s)

Caroline Persyn

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 19/11/2020 - 12:13

Toelichting

Klopt het dat er in die buurt heel wat parkeerplaatsen kliniek zouden verdwijnen?

Op welke manier kan de schepen de ongerustheid bij de buurtbewoners én de bezoekers wegnemen? Zeker als het gaat om medisch en paramedisch personeel.

Bespreking

Antwoord

Zoals u wel weet is Gent onlosmakelijk verbonden met haar waterlopen. In ons beleid vinden we het dan ook belangrijk om voldoende ruimte te geven aan onze historische waterlopen. De nieuw opengelegde Reep is dan ook snel uitgegroeid tot een plek waar Gentenaars stilstaan bij het water, genieten van de omgeving en mensen ontmoeten. Water in een stad verbindt niet alleen plekken, ook de mensen en de natuur.

Momenteel loopt een haalbaarheidsstudie rond het openleggen van gedempte waterlopen waaronder de Tichelrei. Zolang deze studie niet rond is zijn er nog geen concrete plannen. Pas als de studie rond is en de haalbaarheid is bevestigd, worden er concrete plannen gemaakt over hoe het openbaar domein er zal uitzien.

Als een waterloop terug wordt opengelegd zal de verharde ruimte in oppervlakte afnemen en dat kan en zal zo goed als zeker ook gevolgen hebben voor het parkeerareaal. Maar hoe groot de impact zal zijn, kunnen we momenteel nog niet zeggen. Pas wanneer de plannen zeer duidelijk zijn, kan er een parkeerbalans worden opgemaakt en kan er ook worden nagedacht welke parkeerregimes voor welke doelgroepen kunnen worden opgezet. De ondergrondse parkings Tolhuis en Vrijdagmarkt liggen in de nabijheid en kunnen steeds gebruikt worden door bezoekers.

vr 27/11/2020 - 11:41