Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_MV_00452 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: Trajectcontroles op stadswegen

vragenuurtje
ma 23/11/2020 - 18:00 Digitale zitting
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Carl De Decker, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Stijn De Roo, Caroline Persyn

Voorzitter

Mathias De Clercq
2020_MV_00452 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: Trajectcontroles op stadswegen 2020_MV_00452 - Mondelinge vraag van raadslid Joris Vandenbroucke: Trajectcontroles op stadswegen

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Begin dit jaar deed ik de suggestie om, naar het voorbeeld van de stad Mechelen, ook op wegen in beheer van de stad trajectcontroles te installeren. Uit politiecijfers blijkt keer na keer dat het aantal snelheidsovertredingen hoog blijft en er klachten blijven over straatracers. Trajectcontroles hebben een duurzamer effect dan occasionele controles en dan flitspalen. De burgemeester reageerde positief op mijn suggestie met de aankondiging dat de politie en het Mobiliteitsbedrijf samen zullen zitten om de mogelijkheid te bekijken. Graag had ik vernomen of dat onderzoek inmiddels tot conclusies heeft geleid. 

Indiener(s)

Joris Vandenbroucke

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 19/11/2020 - 14:06

Toelichting

Komen er trajectcontroles op wegen in beheer van de stad? 

Bespreking

Antwoord

Geacht raadslid,

Zoals u weet is verkeersveiligheid een absolute prioriteit voor het stadsbestuur.

Ik kan u meegeven dat de politie en het Mobiliteitsbedrijf sinds u de vraag begin dit jaar stelde niet hebben stilgezeten, dit desondanks het vele bijkomende werk die de coronacrisis reeds teweegbracht voor de politie en de stadsdiensten.

Er vond reeds een verkennend gesprek plaats met zowel de Lokale Politie Mechelen-Willebroek als met de Stad Mechelen, waar reeds diverse trajectcontroles actief zijn. Er was eveneens reeds contact met het Agentschap Wegen en Verkeer aangezien lokale besturen ook op eigen initiatief en onder bepaalde voorwaarden trajectcontroles kunnen plaatsen langs de wegen onder beheer van het Vlaams Gewest, ook dit element wordt meegenomen in het onderzoek. Ook de budgettaire kant van het verhaal alsook de verwachte personeelsinzet voor het verwerken van de data wordt in kaart gebracht. Daarnaast is het Mobiliteitsbedrijf thans bezig met het opmaken van een lijst met potentiële straten die in aanmerking kunnen komen voor trajectcontroles zowel op stadswegen als gewestwegen. Daarbij wordt uitgegaan van trajecten die over een bepaalde minimumlengte niet onderbroken worden door zijstraten zodat de trajectcontrole niet kan vermeden worden. Deze informatie wordt op haar beurt gekoppeld aan de beschikbare data betreffende snelheid in deze straten.

Het Mobiliteitsbedrijf geeft mij mee dat het de bedoeling is om voor de trajectcontrole op stadswegen 1 proefproject op te zetten (waar is nog niet bepaald) en de resultaten hiervan te evalueren alvorens tot een verdere uitbreiding over te gaan.

Collega Vandenbroucke,

U hoort het, er werd reeds heel wat werk verricht en er ligt ook nog heel wat werk op de plank. Zowel schepen Watteeuw als ikzelf vinden het belangrijk dat omtrent deze belangrijke uitdaging, die de verkeersveiligheid zal ten goede komen, verdere stappen worden gezet. We zullen dan ook niet nalaten om omtrent de verdere ontwikkelingen te gepasten tijde binnen de bevoegde commissie terug te koppelen.

‚Äč vr 27/11/2020 - 11:32