Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_MV_00447 - Mondelinge vraag van raadslid Sandra Van Renterghem: Overlast basketplein aan Roodborstjesstraat

vragenuurtje
ma 23/11/2020 - 18:00 Digitale zitting
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Carl De Decker, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Stijn De Roo, Caroline Persyn

Voorzitter

Mathias De Clercq
2020_MV_00447 - Mondelinge vraag van raadslid Sandra Van Renterghem: Overlast basketplein aan Roodborstjesstraat 2020_MV_00447 - Mondelinge vraag van raadslid Sandra Van Renterghem: Overlast basketplein aan Roodborstjesstraat

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

.

Indiener(s)

Sandra Van Renterghem

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 19/11/2020 - 09:29

Toelichting

Tegenover de Roodborstjesstraat te Wondelgem ligt een basketplein. Bewoners melden mij dat een groep "jongeren" er 's avonds en 's nachts vaak voor overlast zorgt. Ze dragen daarbij ook zelden of nooit (correct) mondmaskers.
Meldingen aan de politie zouden niet veel effect hebben.

Is dit probleem bij uw diensten bekend?
Hoe denkt u de overlast in te perken?

Bespreking

Antwoord

Geacht raadslid,

In tegenstelling tot wat u beweert wordt elke klacht wel degelijk ernstig genomen, dit zowel vanuit de bevoegde stadsdiensten als de politie.

Zowel de jongerenpreventiecoach, de overlastregisseur als de buurtinspecteur hadden al contact met de melder om deze te horen en meer uitleg te geven over de aanpak ter zake.

Dit is een aanpak op vele fronten, ik overloop:

- Er werd signalisatie gehangen rond het respecteren van de coronamaatregelen.

- Er komt signalisatie om te sensibiliseren rond nachtlawaai. 

- De Gemeenschapswachten nemen het pleintje mee tijdens hun ronde.

- Het pleintje werd opgenomen op de lijst van de Hotspot- patrouilles alsook op de lijst van de patrouilles van Wijkzorgteam van de politie. Er werden nog geen positieve vaststellingen gedaan.

- De jeugdinspecteur doet bij iedere patrouille het pleintje aan. Er werden nog geen positieve vaststellingen gedaan.

Zoals u hoort nemen alle bevoegde diensten in deze dus hun verantwoordelijkheid. Zij geven me mee dit alleszins te zullen blijven doen en de situatie verder nauwgezet te zullen opvolgen.

‚Äč vr 27/11/2020 - 11:31