Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_MV_00448 - Mondelinge vraag van raadslid Gabi De Boever: Werregarenstraat (Graffitistraatje)

vragenuurtje
ma 23/11/2020 - 18:00 Digitale zitting
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Carl De Decker, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Stijn De Roo, Caroline Persyn

Voorzitter

Mathias De Clercq
2020_MV_00448 - Mondelinge vraag van raadslid Gabi De Boever: Werregarenstraat (Graffitistraatje) 2020_MV_00448 - Mondelinge vraag van raadslid Gabi De Boever: Werregarenstraat (Graffitistraatje)

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Een onbekende artiest creëerde in het Graffitistraatje een tafereel waarbij een agent met een varkenskop de Hitlergroet bracht. Deze graffiti werd snel in opdracht van het stadsbestuur overschilderd.

Nog geen dag later stond de tekening er opnieuw. De agent bracht niet langer de Hitlergroet maar droeg een bloem aan zijn gestrekte arm. De politieagent krijgt ook in deze nieuwe versie een varkenskop aangemeten. Daarnaast wordt ook het logo van de politie gebruikt.

In deze moeilijke coronatijden waarbij er heel wat druk ligt op onze hulp- en ordediensten, voelt dit ten aanzien van onze politie zwaar en respectloos aan. Het logo van de politie werd trouwens reeds eerder onterecht en oneerbiedig gebruikt.

Indiener(s)

Gabi De Boever

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

do 19/11/2020 - 11:50

Toelichting

Is het stadsbestuur op de hoogte van het bestaan van dit graffitiwerk? 

Gaat het stadsbestuur akkoord met het feit dat het logo van de politie misbruikt wordt en dat de politie belachelijk gemaakt wordt?

Zo ja, is hier geen sprake van selectieve verontwaardiging?

Welke maatregelen kunnen er getroffen worden om dergelijke uitwassen in de toekomst tegen te gaan?Bespreking

Antwoord

Geacht raadslid,

Het stadsbestuur is inderdaad op de hoogte van het graffitiwerk waarnaar u verwijst.

Het stadsbestuur is absoluut voorstander van artistieke vrijheid. Wij verzetten ons dan ook niet tegen de aanklacht van de kunstenaar. Aangezien wij wel een probleem hadden met de afbeelding van de Hitlergroet en waar die symbool voor staat hebben wij aan de politie gevraagd om een vaststelling te doen alsook deed het graffititeam het nodige voor de overschildering van het werk.

Thans is het graffitiwerk opnieuw aangebracht zonder Hitlergroet. Het stadsbestuur verzet zich hier dan ook niet langer tegen. 

De politie laat me tot slot weten het parket te hebben bevraagd omtrent het graffitiwerk en er is geenszins sprake van een strafbaar feit: de spotprent alludeert immers op de actualiteit en werd aangebracht op een toegestane plaats.  

‚Äč vr 27/11/2020 - 11:31