Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_MV_00446 - Mondelinge vraag van raadslid Sandra Van Renterghem: Gentstraat Wolfputstraat onveilige verkeerssituatie

vragenuurtje
ma 23/11/2020 - 18:00 Digitale zitting
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Carl De Decker, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Stijn De Roo, Caroline Persyn

Voorzitter

Mathias De Clercq
2020_MV_00446 - Mondelinge vraag van raadslid Sandra Van Renterghem: Gentstraat Wolfputstraat onveilige verkeerssituatie 2020_MV_00446 - Mondelinge vraag van raadslid Sandra Van Renterghem: Gentstraat Wolfputstraat onveilige verkeerssituatie

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

.

Indiener(s)

Sandra Van Renterghem

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

do 19/11/2020 - 09:26

Toelichting

Vanuit de Wolfputstraat linksaf slaan naar de Gentstraat richting Lourdes is bijzonder gevaarlijk. Chauffeurs  hebben er geen zicht op het verkeer komende uit Oostakkerdorp.
Er zijn in het verleden al enkele maatregelen genomen maar het probleem is niet opgelost.

Buurtbewoners vragen om een spiegel te hangen aan café De Walput zodat zij de Gentstraat op een veilige manier kunnen dwarsen. Graag uw reactie op dit voorstel.
Welke mogelijkheden ziet u om deze onveilige situatie aan te pakken?

Bespreking

Antwoord

Om het zicht vanuit de hoek Wolfputstraat/Gentstraat te verhogen werden inderdaad al aanpassingen gedaan. De groene border werd uitgebreid en we hebben verkeersborden verplaatst. Er is hierdoor vrij zicht op het aankomende verkeer. Het mobiliteitsbedrijf heeft dit nog eens extra gecontroleerd en bevestigd. 

De wegcode legt aan iedere bestuurder op om een kruispunt met de nodige omzichtigheid te benaderen, ook als men voorrang heeft. Er geldt hier een snelheidsregeling van 30 km/u. Het kruispunt is bovendien verhoogd ingericht, om vertragen af te dwingen. 

Verkeersspiegels plaatsen we om diverse redenen meestal niet meer. In dit geval geeft zo’n bolle spiegel een vertekend beeld van de effectief gereden snelheid, alsook van de afstand tot het kruispunt. Een verkeersspiegel werkt daardoor op ene plek zoals deze eerder onveiligheid in de hand.

Het mobiliteitsbedrijf zal ook aan de politie vragen of er hier extra snelheidscontroles mogelijk zijn.

‚Äč vr 27/11/2020 - 11:41