Terug
Gepubliceerd op 20/11/2020

2020_MV_00451 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Studenten in coronatijd: studeerplekken en initiatieven rond sociaal contact

vragenuurtje
ma 23/11/2020 - 18:00 Digitale zitting
2020_MV_00451 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Studenten in coronatijd: studeerplekken en initiatieven rond sociaal contact 2020_MV_00451 - Mondelinge vraag van raadslid Sven Taeldeman: Studenten in coronatijd: studeerplekken en initiatieven rond sociaal contact

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Na de herfstvakantie bereikten ons diverse noodkreten van studenten hoger onderwijs. Corona en de tweede lockdown hebben neveneffecten voor velen onder hen: geen of amper sociale contacten, na amper 1 of 2 lessen in de auditoria dit academiejaar verbannen tot het kot en van daaruit permanent les volgen van achter het computerschermpje, vele taken van op afstand, tegen een hoog tempo, contact met de proffen van achter het schermpje, geen sociale ontspanningsmogelijkheden. De (kot)studenten beleven moeilijke en eenzame tijden.

Gent kent bijna 80.000 hoger onderwijs studenten, velen wonen hier of zitten hier op kot. En in december – januari is er een blok- en examenperiode.

Schepen Coddens heeft ondertussen een plan klaar rond geestelijke gezondheid, maar daarnaast is er zeker ook nood aan meer fysieke contacten.

 

Indiener(s)

Sven Taeldeman

Gericht aan

Elke Decruynaere

Tijdstip van indienen

do 19/11/2020 - 13:53

Toelichting

De problematiek is u bekend.

  • Hoe wordt er door de stad aan de slag gegaan met deze noodkreet? 

  • Wordt er hierover in dialoog gegaan met studenten en hoger onderwijsinstellingen in Gent?

  • Vanwege de tweede lockdown zijn nu ook de eerder voorziene stille studeerplekken gesloten, tenzij om specifieke redenen (thuis geen stille studeerplek) . Worden er daar initiatieven rond genomen? In december-januari is het blokperiode voor heel veel studenten. De tijd dringt. 

Graag duiding rond de aanpak van de hierboven geschetste problematiek.