Terug
Gepubliceerd op 27/11/2020

2020_MV_00454 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Reigerspark

vragenuurtje
ma 23/11/2020 - 18:00 Digitale zitting
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Carl De Decker, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Joris Vandenbroucke, Stijn De Roo, Caroline Persyn

Voorzitter

Mathias De Clercq
2020_MV_00454 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Reigerspark 2020_MV_00454 - Mondelinge vraag van raadslid Christophe Peeters: Reigerspark

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Het Reigersparkje wordt over de middag vaak gebruikt door leerlingen van de naburige scholen om even te verpozen en een broodje te eten. Zowel buurtbewoners als leerlingen klagen dat er geen vuilnisbakken staan. Nochtans biedt dit parkje een unieke ontmoetingsplaats tussen diverse generaties, waarbij leerlingen en (oudere) bewoners samen kunnen zorgen voor een aangename en propere omgeving, en waar men leert publieke ruimte te delen.

Indiener(s)

Christophe Peeters

Gericht aan

Astrid De Bruycker

Tijdstip van indienen

do 19/11/2020 - 14:46

Toelichting

Is de Stad bereid om mee in te stappen in een op te zetten gezamenlijk project met de naburige scholen om de generaties te verbinden in een positief project rond gedeelde publieke ruimte?

Kunt u met collega Van Braeckevelt bekijken waarom er momenteel geen vuilnisbakken voorzien zijn in dit parkje?

Kan dit alsnog gebeuren bij wijze van quick win?

Bespreking

Antwoord

1. Is de Stad bereid om mee in te stappen in een op te zetten gezamenlijk project met de naburige scholen om de generaties te verbinden in een positief project rond gedeelde publieke ruimte?

Het Reigerspark is een park in wording. Het ontwerp voor dit parkje is al  het resultaat van een uitgebreid participatief proces dat de voorbije jaren heeft gelopen. Ik verwijs in dat verband graag nog even naar wat voorafging. In 2014 verliet de VLM haar kantoorgebouw in de Ganzendries. Het Lucernacollege kocht het kantoor, maar het naastgelegen stukje bos bleef in eigendom van de Vlaamse overheid. Vanuit de buurt werd er actief gevraagd om van dit stukje groen een echt buurtparkje te maken voor deze zeer dichtbevolkte wijk. 

In 2017 tekende de werkgroep Sint-Pieters-Buiten, het Lucernacollege, de vzw Mozaïek (dagcentrum voor volwassen personen met een verstandelijke beperking) en enkele buren in op de Gentse burgerbudgetsubsidie met het project : ‘Reigerparkje – voor alle generaties’. Idee van over de generaties heen te werken zat er al in. Ze kregen budget om een o.a. een participatieproces op te starten dat moest resulteren in een breed gedragen voorontwerp. Er werden in 2018 buurtzondagnamiddagen georganiseerd vooraan in het park. De gasten van vzw Mozaïek bouwden een maquette van hoe ze hun droomparkje zien, de jongeren van het Lucernacollege maakten een videoreportage en de kleuters van de Sterrespits tekenden inspiratiebeelden. Het ontwerpbureau ‘Fris in het landschap’ werd aangesteld als ontwerper en gedurende drie dialoognamiddagen werd er via groepsdiscussies gewerkt aan een breed gedragen ontwerp. Dit ontwerp werd door de Groendienst verder uitgewerkt en is momenteel het voorwerp van het dossier omgevingsvergunning, waaraan nu de laatste hand gelegd wordt.

In afwachting van een aankoop van de grond door de stad (die we volgende maand aan deze gemeenteraad zullen voorleggen) werd een gebruiksovereenkomst opgemaakt tussen stad Gent en de Vlaamse overheid. De bewoners uit de buurt konden daardoor al aan de slag met de bouw van een mozaïekmuur en de inkomzone aan de Reigerstraat  kon al toegankelijk gemaakt worden. Het is die zone waarnaar u verwijst in uw vraag. Die zone is nu enkel maar toegankelijk langs de Reigerstraat. Na inrichting zal het parkje ook toegankelijk zijn vanaf de Ganzendries. Dit zal de sociale controle zeker versterken. 

Het inrichtingsplan van het park voorziet oa. al een mogelijkheid om het park als buitenklas te gebruiken. Samen met de dienst Beleidsparticipatie zullen we de scholen uit de buurt zeker aanmoedigen deze locatie ook actief te gebruiken met hun leerlingen zodat het eigenaarschap van de leerlingen om deze plek positief te gebruiken versterkt wordt. 

2. Kunt u met collega Van Braeckevelt bekijken waarom er momenteel geen vuilnisbakken voorzien zijn in dit parkje?

 In fwachting van een definitieve aanleg kijkt IVAGO om hier toch al een vuilnisbak te plaatsen. IVAGO zal hier spoedig een vergunningsaanvraag voor indienen.

3. Kan dit alsnog gebeuren bij wijze van quick win?

De nodige stappen hiertoe zijn genomen. 

 

‚Äč vr 27/11/2020 - 11:38