Terug
Gepubliceerd op 29/09/2020

2020_GRMW_01034 - Afwijking van belasting en retributie op taxi's door de federale coronamaatregelen - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 28/09/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Zeneb Bensafia, Filip Watteeuw, Joris Vandenbroucke, Nicolas Vanden Eynden

Secretaris

Luc Kupers

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01034 - Afwijking van belasting en retributie op taxi's door de federale coronamaatregelen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01034 - Afwijking van belasting en retributie op taxi's door de federale coronamaatregelen - Goedkeuring 2020_GRMW_01034 - Afwijking van belasting en retributie op taxi's door de federale coronamaatregelen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Het Decreet van 17 juli 2020 over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij Ministerieel Besluit van 13 maart 2020  houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 coronavirus te beperken besloot de FOD Binnenlandse Zaken tot een sluiting, voorlopig tot en met 3 april 2020, van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector. 

De maatregelen werden nadien nog veelvuldig uitgebreid en gewijzigd, en blijven in bepaalde vorm nog geruime tijd van toepassing.

Bij raadsbesluit van 26 mei 2020 werden reeds in een aantal economische belastingen, gericht op doelgroepen die ernstig door de federale maatregelen werden getroffen, gedeeltelijke vrijstellingen voorzien.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Vlaamse overheid creëerde bij Decreet van 17 juli 2020 over tijdelijke noodmaatregelen voor het individueel bezoldigd personenvervoer naar aanleiding van de coronacrisis, de mogelijkheid voor lokale besturen om de verschuldigde retributie of belasting ook voor uitbaters van taxi's en verhuur van voertuigen met bestuurder, geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden.

Gedurende de ergste periode van de lockdown-maatregelen zijn de klanten van deze uitbaters immers grotendeels weggevallen. Niet-essentiële verplaatsingen zijn gedurende langere tijd verboden geweest, en ook daarna is de nood aan dergelijk vervoer door een sterke beperking in de sectoren van horeca en cultuur ernstig verminderd.

De gemeenteraad voorziet daarom vrijstelling van de belasting of de retributie voor de periode van begin maart 2020 tot en met 15/11/2020, hetzij voor 8,5 maanden (17/24), zodat de beide reglementen voor 2020 slechts voor 3,5 maand (7/24) zullen worden toegepast. De minopbrengst daarvan is reeds gedeeltelijk  opgenomen in de budgetwijziging 2020.

De Dienst Belastingen en het IVA Mobiliteitsbedrijf zijn belast met de uitvoering van deze beslissing.

Overzicht van de inkomsten


Dienst* Belasting/Retributie Budgetplaats 2020
Belastingen Taxi's (belasting, oud systeem) 7341400 -104.333,25
IVA Mobiliteitsbedrijf Taxi's (retributie, nieuw systeem) 7010000 -8.945,24


Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34523 Opmaak en administratieve behandeling van belasting- en retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Vermindert het bedrag, verschuldigd voor het aanslagjaar 2020, in onderstaande belasting en retributie met zeventien vierentwintigsten:
  • Belasting op taxi's en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
  • Retributiereglement op de vergunningen voor individueel bezoldigd personenvervoer en op de bestuurderspassen.