Terug
Gepubliceerd op 29/09/2020

2020_GRMW_01033 - Afwijking van de belastingen op nachtwinkels en drankslijterijen na 1u door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 28/09/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Zeneb Bensafia, Filip Watteeuw, Joris Vandenbroucke, Nicolas Vanden Eynden

Secretaris

Luc Kupers

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01033 - Afwijking van de belastingen op nachtwinkels en drankslijterijen na 1u door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01033 - Afwijking van de belastingen op nachtwinkels en drankslijterijen na 1u door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring 2020_GRMW_01033 - Afwijking van de belastingen op nachtwinkels en drankslijterijen na 1u door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij Ministerieel Besluit van 13 maart 2020  houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 coronavirus te beperken besloot de FOD Binnenlandse Zaken tot een sluiting, voorlopig tot en met 3 april 2020,van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector. 

De maatregelen werden nadien nog veelvuldig uitgebreid en gewijzigd, en blijven in bepaalde vorm nog geruime tijd van toepassing.

Bij raadsbesluit van 26 mei 2020 werden reeds in een aantal economische belastingen, gericht op doelgroepen die ernstig door de federale maatregelen werden getroffen, gedeeltelijke vrijstellingen voorzien.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

1. Drankslijterijen na 1u

Een deel van de horeca ziet zijn openingsuren ingeperkt. De federale maatregelen leggen nog steeds op dat de café's, bars en restaurants uiterlijk om 1u moeten sluiten. Het ziet er bovendien niet naar uit, dat deze eerstdaags op korte termijn zal worden versoepeld. De belasting op het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur, viseert net de periode vanaf 1u 's nachts. Zolang de federale overheid aan de uitbaters oplegt uiterlijk om 1u te sluiten, is het niet verantwoord deze belasting te blijven heffen. Er wordt daarom voorgesteld, bovenop de vrijstelling van 3/12 die in de gemeenteraad van 26 mei werd beslist, een verdere vrijstelling van 7/12 toe te staan - evenwel onder voorwaarde dat niet wordt vastgesteld dat de horeacazaak tegen de federale maatregelen in toch na 1u nog openblijft. De belasting zal voor 2020 slechts voor 2/12 worden toegepast.


2. Nachtwinkels

Ook de nachtwinkels zien nog steeds hun openingsuren ingeperkt. Nachtwinkels genieten onder normale omstandigheden van bijzondere openingsuren van 18u tot 07u. Andere winkels dienen te sluiten om 20u, of op vrijdag om 21u. Voor het risico op overlast die deze bijzondere openingsuren met zich meebrengen, betalen de nachtwinkels een jaarlijkse belasting. De openingsuren van de nachtwinkels zijn even verruimd tot 1u, maar daarna al snel weer ingeperkt tot 22u. Het voordeel ten aanzien van de andere winkels, bleef dan ook uiterst beperkt.  Het ziet er bovendien niet naar uit, dat deze eerstdaags op korte termijn zullen worden versoepeld. Zolang de federale overheid aan de uitbaters oplegt uiterlijk om 1u of zelfs 22u te sluiten, is het niet verantwoord deze belasting te blijven heffen. Er wordt daarom voorgesteld, bovenop de vrijstelling van 3/12 die in de gemeenteraad van 26 mei werd beslist, een verdere vrijstelling van 7/12 toe te staan - evenwel onder voorwaarde dat niet wordt vastgesteld dat de nachtwinkel tegen de federale maatregelen in toch na 1u nog openblijft. De belasting zal voor 2020 slechts voor 2/12 worden toegepast.


De Dienst Belastingen is belast met de uitvoering van deze beslissing.

Overzicht van de inkomsten


Dienst* Belasting/Retributie Budgetplaats 2020
BelastingenOpenhouden drankslijterijen7340700-152.479,83
BelastingenNachtwinkels7340800-88.217,50


In totaal wordt door de maatregelen bijkomend een minopbrengst van 240.697,33  euro voorzien. 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34523 Opmaak en administratieve behandeling van belasting- en retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad vermindert de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2020 in de belasting op het openhouden van drankslijterijen na het gewoon sluitingsuur met zeven twaalfden, bijkomend op de uitzonderlijke vrijstelling toegestaan bij vorige raadsbesluiten. Deze bijkomende vrijstelling vervalt voor uitbaters waarbij, tegen de federale corona-maatregelen in, wordt vastgesteld dat zij toch openhouden na 1u.

Artikel 2

De gemeenteraad vermindert de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2020 in de belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie met zeven twaalfden, bijkomend op de uitzonderlijke vrijstelling toegestaan bij vorige raadsbesluiten. Deze bijkomende vrijstelling vervalt voor uitbaters waarbij, tegen de federale corona-maatregelen in, wordt vastgesteld dat zij toch openhouden na het tijdelijk federaal opgelegd sluitingsuur.