Terug
Gepubliceerd op 29/09/2020

2020_GRMW_01035 - Afwijking van de belasting op de inname van het openbaar domein ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 28/09/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Zeneb Bensafia, Filip Watteeuw, Joris Vandenbroucke, Nicolas Vanden Eynden

Secretaris

Luc Kupers

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01035 - Afwijking van de belasting op de inname van het openbaar domein ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01035 - Afwijking van de belasting op de inname van het openbaar domein ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring 2020_GRMW_01035 - Afwijking van de belasting op de inname van het openbaar domein ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij Ministerieel Besluit van 13 maart 2020  houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 coronavirus te beperken besloot de FOD Binnenlandse Zaken tot een sluiting, voorlopig tot en met 3 april 2020,van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector. 

De maatregelen werden nadien nog veelvuldig uitgebreid en gewijzigd, en blijven in bepaalde vorm nog geruime tijd van toepassing.

Bij raadsbesluit van 26 mei 2020 werden reeds in een aantal economische belastingen, gericht op doelgroepen die ernstig door de federale maatregelen werden getroffen, gedeeltelijke vrijstellingen voorzien.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De horeca blijft ernstige hinder ondervinden van de aanhoudende federale maatregelen en algemene gezondsheidstoestand. Het stadsbestuur stond vele uitbaters, waar fysiek mogelijk, al een bijzondere uitbreiding toe van de terrassen om hun capaciteit, die omwille van de social distancing-regels sterk was verminderd, enigszins te compenseren.Die tijdelijke maatregel geldt tot eind september, en wordt bij apart collegebesluit verlengd tot half november (het einde van de periode 'zomerterras'). Het is gepast ook de vrijstelling voor de terrasbelasting tot half november te verlengen zodat de terrasuitbreiding ook werkelijk een ondersteunende maatregel vormt. De minopbrengst van deze verlengde vrijstelling werd reeds voor 4 maanden opgenomen in de budgetwijziging 2020. De belasting zal voor 2020 in totaal slechts pro rata 3,5 maand (7/24) worden toegepast. 

De Dienst Belastingen is belast met de uitvoering van deze beslissing.

Overzicht van de inkomsten


Dienst* Belasting/Retributie Budgetplaats 2020
Belastingen Inname Openbaar Domein - Terrassen 7360800  -293.398,45


Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34523 Opmaak en administratieve behandeling van belasting- en retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad vermindert de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2020 in de belasting op de inname van het openbaar domein, wat de terrassen betreft, met elf vierentwintigsten, bijkomend op de uitzonderlijke vrijstelling toegestaan bij vorige raadsbesluiten. Er is geen belasting verschuldigd voor die terrassen, of die bijkomende oppervlakte van bestaande terrassen, waarvoor slechts een tijdelijke vergunning als ondersteunende corona-maatregel werd toegestaan na 1 maart 2020, en die na 15 november 2020 niet werden gebruikt.