Terug
Gepubliceerd op 29/09/2020

2020_GRMW_01036 - Afwijking van belasting op het verstrekken van logies ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 28/09/2020 - 19:00 Digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Zeneb Bensafia, Filip Watteeuw, Joris Vandenbroucke, Nicolas Vanden Eynden

Secretaris

Luc Kupers

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_01036 - Afwijking van belasting op het verstrekken van logies ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Alana Herman, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_01036 - Afwijking van belasting op het verstrekken van logies ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring 2020_GRMW_01036 - Afwijking van belasting op het verstrekken van logies ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij Ministerieel Besluit van 13 maart 2020  houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 coronavirus te beperken besloot de FOD Binnenlandse Zaken tot een sluiting, voorlopig tot en met 3 april 2020,van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector. 

De maatregelen werden nadien nog veelvuldig uitgebreid en gewijzigd, en blijven in bepaalde vorm nog geruime tijd van toepassing.

Bij raadsbesluit van 26 mei 2020 werden reeds in een aantal economische belastingen, gericht op doelgroepen die ernstig door de federale maatregelen werden getroffen, gedeeltelijke vrijstellingen voorzien.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het segment van de logiesuitbaters dat 1 entiteit aanbiedt, en dus vanaf 2020 aan een forfaitair bedrag wordt belast, werd reeds voor 3 maanden vrijgesteld (maart-mei). Hoewel de andere logies aan de hand van hun bezoekersaantallen slechts belasting betalen naar evenredigheid van de heropstart van de toeristische sector, is dat bij deze uitbaters dus niet het geval. Bovendien gaat het in dit segment van de logiesuitbaters vaak om een kamer in de eigen woning die af en toe verhuurd wordt, waarbij zowel bezoeker als uitbater in feite flirt met het overtreden van de regels rond de 'bubbel'. Het hoeft niet te verwonderen dat vele uitbaters aangeven minstens tijdelijk te sluiten. Het is verantwoord dit segment een bijkomende vrijstelling te geven, voorlopig tot eind december 2020. Gezien het negatieve effect van de 'wisselende bubbel' in de zomer 2020, is het immers onrealistisch dat deze maatregel nog in 2020 zal worden versoepeld. De belasting zal voor 2020 slechts voor 2/12 worden toegepast, voor het eerste semester. 

De Dienst Belastingen is belast met de uitvoering van deze beslissing.

Overzicht van de inkomsten


Dienst* Belasting/Retributie Budgetplaats 2020
Belastingen Logies 7341900 -190.236,67Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34523 Opmaak en administratieve behandeling van belasting- en retributiereglementen en verwerking van alle kohierbelastingen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Vermindert de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2020 in de belasting op het verstrekken van logies, wat betreft de uitbaters die aan forfait per slaapplaats belast worden, met zeven twaalfden, bijkomend op de uitzonderlijke vrijstelling toegestaan bij vorige raadsbesluiten.