Terug
Gepubliceerd op 19/02/2021

Agenda  Themacommissie

do 25/02/2021 - 19:00 Digitale zitting

  • 1.

    2021_GRMW_00243 - Stad Gent dekoloniseert - Antwoord op rapport Dekoloniseer mijn stad - Goedkeuring

    Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan de nota Stad Gent dekoloniseert als antwoord op het rapport Dekoloniseer mijn stad. Dit rapport is het resultaat van het participatief traject dat werd gelopen en uitvoering geeft aan het gemeenteraadsbesluit 2019_VVB_00027 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Sonja Welvaert, na amendering door het college van burgemeester en schepenen: Naamsverandering Koning Leopold II Laan.