Terug Themacommissie

do 25/02/2021 - 19:00 Digitale zitting

Openbare vergadering

Agendapunten

Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief

Vredeshuis
  • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan de nota Stad Gent dekoloniseert als antwoord op het rapport Dekoloniseer mijn stad. Dit rapport is het resultaat van het participatief traject dat werd gelopen en uitvoering geeft aan het gemeenteraadsbesluit 2019_VVB_00027 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Sonja Welvaert, na amendering door het college van burgemeester en schepenen: Naamsverandering Koning Leopold II Laan. 


Publicaties