Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00278 - Rechtspositieregeling Stad en OCMW Gent - Gevarentoelage - Vaststelling lijst van werkzaamheden die in aanmerking komen voor toekenning van een gevarentoelage - Invoering van een jaartoelage voor permanente werkzaamheden die voorkomen op de lijst - Redactionele wijziging - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:13
Verdaagd