Terug
Gepubliceerd op 28/04/2021

2021_GRMW_00383 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot grond gelegen te Zwijnaarde, aan en nabij de Zwijnaardsesteenweg - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 27/04/2021 - 19:47
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen; Sara Matthieu; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Sonja Welvaert; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00383 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot grond gelegen te Zwijnaarde, aan en nabij de Zwijnaardsesteenweg - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00383 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot grond gelegen te Zwijnaarde, aan en nabij de Zwijnaardsesteenweg - Goedkeuring 2021_GRMW_00383 - Sluiten van een aankoopovereenkomst met betrekking tot grond gelegen te Zwijnaarde, aan en nabij de Zwijnaardsesteenweg - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Voorgestelde uitgaven

€ 14.330,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2000 werd het streefbeeld voor de R4-Zuid opgemaakt door het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen. 

Hierin is opgenomen dat het op- en afrittencomplex Gestichtstraat / Klaartestraat in Zwijnaarde wordt afgesloten bij het doortrekken van de R4-Zuid. De bedrijventerreinen die nu via deze op- en afritten ontsluiten, krijgen een nieuwe toegang tot de R4. 

Op die manier wordt al het economisch verkeer weggehaald uit de dorpskernen van Zwijnaarde en Nieuw-Gent. 

De bedoeling is dat Coca-Cola European Partners (CCEP) zal aantakken op de nieuwe rotonde ter hoogte van het Ghelamco-stadion. Dit vergde evenwel van hen een ganse heroriëntatie van hun site.

Het bedrijf heeft immers al sinds zijn oprichting in Gent een toegang op de Zwijnaardsesteenweg, aan de westkant van de bedrijfssite. En om die reden waren zij aanvankelijk dan ook niet gewonnen voor dat idee.

Uiteindelijk naar aanleiding van (ver)bouwingswerken op de site, maakten zij een nieuw masterplan voor de site en een ontwerp voor een ontsluitingsweg die aantakt aan de oostzijde van het perceel van CCEP. 

Tengevolge hiervan zal een beperkte wachtzone nodig zijn buiten het terrein van Coca-Cola zodat vrachtwagens, die wachten op toegangscontrole, niet de keerbeweging of uitwaartse beweging van andere vrachtwagens beperken. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiervoor, en ook om ervoor te zorgen dat vrachtwagens of ander verkeer dat per ongeluk die toegangsweg zouden oprijden, ook kunnen omkeren om weer weg te geraken, wenst de Stad Gent een aanpalend perceel te verwerven van het Vlaamse Gewest - afdeling Wegen en Verkeer (AWV), om de nodige infrastructuur voor de toegangsweg, omkeerbeweging en wachtzone, aan te leggen. 

Het betreft concreet:

Een perceel grond, gelegen bij de E17 - afrit naar de R4 nabij de Zwijnaardsesteenweg, met een opgemeten oppervlakte van vijfendertig are tweeëntachtig centiare (35a 82ca), te nemen uit een perceel, gekadastreerd als weiland, 24ste afdeling , sectie B nummer 500 B P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van achtenzeventig are vierentwintig centiare (78a 24ca), met thans gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer B 500 C P0000.

Dit perceel wordt verkocht via de Dienst Vastgoedtransacties, en dit aan de door hen geschatte prijs van € 14.330,00 meer de aktekosten van € 500.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* COR 
Budgetplaats 406310002 
Categorie*
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 14.330,00 
Totaal 14.330,00 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACZ2000 Beheren privaat patrimonium

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1


Keurt goed de bijgevoegde overeenkomst tot aankoop van een perceel grond, gelegen bij de E17 - afrit naar de R4 nabij de Zwijnaardsesteenweg, gekadastreerd 24ste afdeling, sectie B deel van nummer 500 B P0000 met een opgemeten oppervlakte van vijfendertig are tweeëntachtig centiare (35a 82ca), met  gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer B 500 C P0000,  mits de prijs van € 14.330 meer de aktekosten van € 500.

Bijlagen

  • zwijnaarde awv aankoopakte.pdf
  • zwijnaarde awv plan.pdf