Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00378 - Principiële vaststelling van de naam 'Yvonne Fontainestraat' voor de nieuwe ontsluitingsweg die de Drieselstraat verbindt met de afrit Schansakker (R4) te Oostakker - Vaststelling

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00378 - Principiële vaststelling van de naam 'Yvonne Fontainestraat' voor de nieuwe ontsluitingsweg die de Drieselstraat verbindt met de afrit Schansakker (R4) te Oostakker - Vaststelling
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00378 - Principiële vaststelling van de naam 'Yvonne Fontainestraat' voor de nieuwe ontsluitingsweg die de Drieselstraat verbindt met de afrit Schansakker (R4) te Oostakker - Vaststelling 2021_GRMW_00378 - Principiële vaststelling van de naam 'Yvonne Fontainestraat' voor de nieuwe ontsluitingsweg die de Drieselstraat verbindt met de afrit Schansakker (R4) te Oostakker - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De deputatie heeft op 18 juli 2019 een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg die de Drieselstraat verbindt met de afrit Schansakker (R4) te Oostakker (fase 1).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en de veiligheidsdiensten is het noodzakelijk dat deze nieuwe weg een naam krijgt. 

Volgens artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen is alleen de gemeenteraad bevoegd om namen van openbare wegen en pleinen vast te stellen. 

Het Archief Gent heeft voor deze locatie geen beschikbaar toponiem gevonden.

Aangezien in de buurt van deze locatie al wegen werden vernoemd naar verzetsstrijdsters WO II, werd binnen hetzelfde thema gezocht.

De naam ‘Yvonne Fontainestraat’ wordt voorgesteld. Deze naam kan gebruikt worden na toetsing op gelijkluidendheid. Yvonne Fontaine is geboren te Antwerpen op 23/07/1904 en overleden te Dendermonde op 10/03/1985. Ze woonde aan de Sint-Joriskaai te Gent. Yvonne Fontaine werd in 1954 benoemd tot inspecteur-geneesheer bij het ministerie van Volksgezondheid en van het Gezin. Zij was lid van het YWCA dat hulp bood aan jonge vrouwen in nood. Vanaf 1938 wordt ook aandacht besteed aan vervolgde Joodse vrouwen. Yvonne Fontaine neemt de bescherming op zich van de Weens-Joodse biologe Martha Geiringer. De hele entourage van dokter Fontaine is tijdens WOII betrokken bij verzetsactiviteiten in Gent en de hulp en bescherming van Joden (Bronnen: https://www.avs.be/artikels/hommage-aan-gentse-verzetsstrijder-yvonne-fontaine-zelfs-kleindochter-was-niet-op-de-hoogte & boek ‘Uit de lus van de strop’ van Marc Verschooris).

Over deze plaatsnaamgeving zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen. 

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

In een latere fase wordt er nog een tweede deel van de weg aangelegd. Zodra dit tweede deel is vergund, zal betreffende weg in een apart dossier worden benoemd.

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Stelt de naam 'Yvonne Fontainestraat' principieel vast voor de nieuwe ontsluitingsweg die de Drieselstraat verbindt met de afrit Schansakker (R4) te Oostakker, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegde plannen.


Bijlagen

  • PL656 plan nieuwe toestand
  • PL656 situatieplan