Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00410 - Eredienst - Diverse kerkbesturen - jaarrekening over het dienstjaar 2020 (reeks 2) - Advies

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00410 - Eredienst - Diverse kerkbesturen - jaarrekening over het dienstjaar 2020 (reeks 2) - Advies
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00410 - Eredienst - Diverse kerkbesturen - jaarrekening over het dienstjaar 2020 (reeks 2) - Advies 2021_GRMW_00410 - Eredienst - Diverse kerkbesturen - jaarrekening over het dienstjaar 2020 (reeks 2) - Advies

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, art 55, § 2.
 • Het besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 en van 27 juni 2008 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten art. 55, § 2.
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Jaarlijks stelt het bestuursorgaan van de kerkbesturen de rekening over het voorgaande dienstjaar vast. De Stad doet de controle op de rekeningen omdat een fout in de rekening zowel de exploitatie- als de investeringstoelagen kan beïnvloeden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De jaarrekeningen van 10 hieronder vermelde kerkbesturen werden nagezien en na onderzoek bleek dat er op geen enkele rekening opmerkingen waren, bijgevolg komen volgende jaarrekeningen 2020 in aanmerking voor een gunstig advies .

O.L.V. (Gent-Sint-Amandsberg)
geen opmerkingen

22.135,19 EUR

Sint-Dionysius (Gent-Sint-Denijs-Westrem)
geen opmerkingen

44.062,66 EUR

Sint-Godelieve (Gent-Wondelgem)
geen opmerkingen

79.701,18 EUR

Sint-Jan de Doper (Gent-Afsnee)
geen opmerkingen

36.702,76 EUR

Sint-Martinus
geen opmerkingen

111.941,96 EUR

Sint-Niklaas (Gent-Zwijnaarde)
geen opmerkingen

25.471,13 EUR

Sint-Salvator (Heilig Kerst)
geen opmerkingen

410.959,91 EUR

Sint Simon en Judas (Gent-Gentbrugge)
geen opmerkingen

15.189,10 EUR

Verenigde Protestantse kerk van België (Gent-Noord)
geen opmerkingen

14.332,07 EUR

Anglicaanse Kerk Saint John
geen opmerkingen

50.156,52 EURActiviteit

AC34690 Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Brengt gunstig advies uit over de dienstjaarrekeningen van het jaar 2020 - reeks 2 - van volgende kerkbesturen: 

O.L.V. (Gent-Sint-Amandsberg)
geen opmerkingen

22.135,19 EUR

Sint-Dionysius (Gent-Sint-Denijs-Westrem)
geen opmerkingen

44.062,66 EUR

Sint-Godelieve (Gent-Wondelgem)
geen opmerkingen

79.701,18 EUR

Sint-Jan de Doper (Gent-Afsnee)
geen opmerkingen

36.702,76 EUR

Sint-Martinus
geen opmerkingen

111.941,96 EUR

Sint-Niklaas (Gent-Zwijnaarde)
geen opmerkingen

25.471,13 EUR

Sint-Salvator (Heilig Kerst)
geen opmerkingen

410.959,91 EUR

Sint Simon en Judas (Gent-Gentbrugge)
geen opmerkingen

15.189,10 EUR

Verenigde Protestantse kerk van België (Gent-Noord)
geen opmerkingen

14.332,07 EUR

Anglicaanse Kerk Saint John
geen opmerkingen

50.156,52 EUR


Bijlagen

 • Jaarrekening 2020 Anglicanen rks 2
 • Jaarrekening 2020 OLV (SA) rks 2
 • Jaarrekening 2020 St Dionysius rks 2
 • Jaarrekening 2020 St Godelieve rks 2
 • Jaarrekening 2020 St Jan de Doper rks 2
 • Jaarrekening 2020St Martinus rks 2
 • Jaarrekening 2020 St Niklaas (ZW) rks 2
 • Jaarrekening 2020 St Salvator rks 2
 • Jaarrekening 2020 Simon Judas (rks 2)
 • Jaarrekening 2020 Protestanten Noord (rks 2)