Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00432 - Samenwerkingsovereenkomst GILEAD - subsidiëring hepatitis C-verpleegkundige MSOC - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:10
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00432 - Samenwerkingsovereenkomst GILEAD - subsidiëring hepatitis C-verpleegkundige MSOC - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00432 - Samenwerkingsovereenkomst GILEAD - subsidiëring hepatitis C-verpleegkundige MSOC - Goedkeuring 2021_GRMW_00432 - Samenwerkingsovereenkomst GILEAD - subsidiëring hepatitis C-verpleegkundige MSOC - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Wereldgezondheidsorganisatie wenst virale hepatitis te elimineren tegen 2030.
De prevalentie van hepatitis C in de populatie van mensen die drugs injecteren  is nog steeds erg hoog. Sinds enkele jaren zijn zogenaamde Direct Acting Antivirals (DAA) als medicatie beschikbaar waarmee hepatitis C effectief kan behandeld worden. In tegenstelling tot de vroegere behandeling is deze met DAA kort (weken versus maanden) en wordt ze vrij goed verdragen. Bovendien is de behandeling terugbetaalbaar. Vandaar dat het MSOC wit inzetten op testing, toeleiding naar behandeling en opvolging ervan.

Het MSOC tekende daarvoor in op een projectoproep van de firma GILEAD SCIENCES waardoor gedurende 1 jaar een hepatitisverpleegkundige (0,5 VTE) kan aangeworven worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

GILEAD SCIENCES legt voor deze tewerkstelling een samenwerkingsovereenkomst voor.
De GILEAD-overeenkomst behelst financiering van 0,5 VTE- bachelor verpleegkundige. Als tegenprestatie verwacht de firma een geanonimiseerde) beknopte rapportering over de resultaten. De tewerkstelling loopt gedurende 1 jaar ingaand op het moment van aanstelling (beoogd wordt van 1 mei 2021 tot 1 mei 2022)


Het contract is nagezien door de Juridische Dienst op ethisch-deontologische correctheid. De overeenkomst kadert in de werking van het MSOC, meer bepaald in het kader van het project rond HCV-management en legt geen verplichtingen op aan de Stad die niet overeenstemming zijn met de doelstellingen van het MSOC.

Concreet beoogt het MSOC met deze hepatitisverpleegkundige een beheersplan uit te bouwen, ter  opvolging van de hepatitis C-status van elke MSOC-cliënt. Besmette cliënten worden naar een hepatoloog toegeleid voor behandeling. De hepatitisverpleegkundige zet op aanklampende wijze in op de medicatie-inname en therapietrouw van de cliënten in behandeling en preventie van (re-)infecties volgens een zorgcontinuüm, in de vakliteratuur gekend als de " HCV- cascade of care".


Overzicht van de uitgaven


Overzicht van de inkomsten


GILEAD 
Dienst*
MSO 
Budgetplaats
345360000 
Categorie*
Subsidiecode
GIL.HCV 
2021 33.000,00 
2022 0,00 
Totaal
33.000,00 

Verwachte ontvangsten

€ 33.000,00

Activiteit

ACM1000 Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingovereenkomst met Gilead Sciences BV, Park Lane, Culliganlaan 2D, 1831 Diegem voor het hepatitis C-project MSOC Gent zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen