Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00438 - Rapport klachtenbehandeling Stad Gent en OCMW Gent 2020 - Kennisneming

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:13
Behandeld

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_GRMW_00438 - Rapport klachtenbehandeling Stad Gent en OCMW Gent 2020 - Kennisneming 2021_GRMW_00438 - Rapport klachtenbehandeling Stad Gent en OCMW Gent 2020 - Kennisneming

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Reglement met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de stadsdiensten van de Stad Gent, goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 november 2007, artikel 8.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 302 en 303.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 26/11/2007 keurde de gemeenteraad het "reglement met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de stadsdiensten van de Stad Gent" goed. Dit reglement is aan de Stad ingevoerd in toepassing van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 197 - 198.

Op 9/6/2009 keurde de OCMW-raad het "reglement met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de diensten van het OCMW Gent" goed. Dit reglement is aan het OCMW ingevoerd in toepassing van het OCMW-Decreet van 19 december 2008, artikelen 203 - 204.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Overeenkomstig de bepalingen van het "reglement met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de diensten van de Stad Gent en van de diensten van het OCMW Gent" legt de dienst bevoegd voor de opvolging van het klachtenbehandelingssysteem een rapport voor aan de algemeen directeur. Dit rapport bestaat uit  een overzicht van het aantal klachten, de gegrondheid en de aard van de klachten die op ambtelijk niveau zijn afgesloten gedurende de periode januari - december 2020. 

Dit rapport wordt ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn.

Activiteit

AC34741 Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het rapport met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de diensten van de Stad en het OCMW Gent over de periode januari - december 2020.


Bijlagen

  • Rapport klachtenbehandeling