Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00409 - Eredienst - Budget 2021 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:11
Behandeld

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_GRMW_00409 - Eredienst - Budget 2021 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming 2021_GRMW_00409 - Eredienst - Budget 2021 (reeks 3) van diverse eredienstbesturen- Stadstoelage - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten
 • Het Besluit van de Vlaamse regering van 13 oktober 2006 en van 27 juni 2008 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de besturen van de erkende erediensten en van de centrale besturen van de erkende erediensten.

Voorgestelde uitgaven

€ 119.500,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten art. 43.
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 9°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De besturen van de eredienst stellen jaarlijks een budget op met als basis het meerjarenplan. Het ontwerp van de budgetten werd besproken met de subsidiërende overheid i.c. de Stad Gent.
De hier voorgelegde budgetten overschrijden de grenzen van de in de goedgekeurde meerjarenplannen opgenomen bedragen niet.
Een 3e reeks van 8 budgetten over het dienstjaar 2021 werd onderzocht en heeft geen aanleiding gegeven tot het formuleren van opmerkingen en lijken het financieel belang van de gemeente niet te schaden. De voorgestelde budgetten overschrijden de grenzen van de in de goedgekeurde meerjarenplanwijzigingen opgenomen bedragen niet. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De integrale betoelaging van de hierna vermelde werken komt in aanmerking voor kennisneming overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de budgetten de grenzen van de in de goedgekeurde meerjarenplanwijzigingen opgenomen bedragen niet overschrijdt.
De hieronder vermelde werken voor een totaalbedrag van 119.500,00 EUR, opgenomen in de budgetten 2021 (reeks 3) zijn noodzakelijk:

O.L.V. (MA)
- herstel kerk incl. dak- en schilderwerken: 25.000,00 EUR
O.L.V. Sint-Pieters
- herstel kerk incl. houtwormbestrijding en dakwerken: 20.000,00 EUR
Sint-Bavo
- herstel dak kapel: 10.500,00 EUR
Sint-Bernadette
- herstel kerk incl. dak- en betonherstelling: 18.000,00 EUR
Sint-Jacobs
- herstel kerk incl. werken sacristie en houtwormbestrijding: 20.000,00 EUR
Sint-Michiels
- herstel kerk incl. dakwerken en werken sacristiekasten: 10.000,00 EUR
Sint-Niklaas (ZW)
- ereloon binnenrestauratie: 10.000,00 EUR
Sint-Salvator
- herstel kerk incl. dakwerken: 6.000,00 EUR.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* PAT 
Budgetplaats 347810000  
Categorie*
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 119.500,00
Totaal 119.500,00


Overzicht van de inkomsten

NVT

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34690 Optreden binnen voogdij rol m.b.t. erediensten

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van budget 2021 (reeks 3) voor de integrale betoelaging van de hierna vermelde werken overwegende dat de gemeentelijke bijdrage in de budgetten de grenzen van het in de goedgekeurde meerjarenplannen opgenomen bedragen niet overschrijdt. De hieronder vermelde werken voor een totaalbedrag van 119.500,00 EUR opgenomen in de budgetten 2021 (reeks 3) zijn noodzakelijk.
O.L.V. (MA)
- herstel kerk incl. dak- en schilderwerken: 25.000,00 EUR
O.L.V. Sint-Pieters
- herstel kerk incl. houtwormbestrijding en dakwerken: 20.000,00 EUR
Sint-Bavo
- herstel dak kapel: 10.500,00 EUR
Sint-Bernadette
- herstel kerk incl. dak- en betonherstelling: 18.000,00 EUR
Sint-Jacobs
- herstel kerk incl. werken sacristie en houtwormbestrijding: 20.000,00 EUR
Sint-Michiels
- herstel kerk incl. dakwerken en werken sacristiekasten: 10.000,00 EUR
Sint-Niklaas (ZW)
- ereloon binnenrestauratie: 10.000,00 EUR
Sint-Salvator
- herstel kerk incl. dakwerken: 6.000,00 EUR
 


Bijlagen

 • Budget 2021 rks 2 OLV MA
 • Budget 2021 rks 2 OLV St Pieters
 • Budget 2021 rks 2 St Bavo
 • Budget 2021 rks 2 St Bernadette
 • Budget 2021 rks 2 St Jacobs
 • Budget 2021 rks 2 St Michiels
 • Budget 2021 rks 2 St Niklaas (ZW)
 • Budget 2021 rks 2 St Salvator
 • financiele bijlage budget 21 rks 3