Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00424 - Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de stimulering van het verblijfstoerisme in Gent - periode 2021-2025 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:12
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00424 - Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de stimulering van het verblijfstoerisme in Gent - periode 2021-2025 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00424 - Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de stimulering van het verblijfstoerisme in Gent - periode 2021-2025 - Goedkeuring 2021_GRMW_00424 - Samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de stimulering van het verblijfstoerisme in Gent - periode 2021-2025 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 237.860,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Toerisme Gent werkt met diverse interne en externe partners samen om haar beleid te kunnen realiseren. Deze intermediaire partners, zoals vzw Gent Hotels, vzw Gilde Gentse Gastenkamers, …, zijn belangrijk om de doelstellingen te realiseren.

De samenwerking tussen de Gentse hotelsector en de Dienst Toerisme, om met gebundelde krachten deze stad toeristisch te promoten, werd in 1992 voor het eerst geconcretiseerd via de oprichting van het Promotiefonds. 

De doelstellingen van deze samenwerking liggen zowel in het verlengde van de statutaire doelstellingen van de vzw Gent Hotels: “de optimale communicatie, interactie, en coördinatie tussen hotels, congres- en sleutelorganisaties van de stad een maximalisatie van de hotelbezetting in Gent tot stand te brengen.”, als deze van de Dienst Toerisme: het verblijfstoerisme in Gent stimuleren door de stad in de breedst mogelijke context naambekendheid te geven in het buitenland: Gent als toeristische bestemming, Gent als “the place to be", voor culturele en andere evenementen,…

Ten opzichte van andere kunststeden is deze samenwerking uniek op meerdere vlakken:

 • Gent is de enige stad waar alle erkende hotels verenigd zijn in een vast samenwerkingsverband;
 • er is een lange traditie om samen promotionele acties op te zetten die voor elke partij afzonderlijk onmogelijk te realiseren zijn: 1+1=3;
 • het Promotiefonds speelt een belangrijke rol in het welslagen van de personthalen. Met dit Promotiefonds levert de logiessector een onmisbare bijdrage in natura, in de vorm van kamers voor toeristische professionelen zoals mice, trade en pers. Op die manier maakt de sector het mede mogelijk om journalisten een beklijvend verblijf te bezorgen in Gent;
 • Via dit overlegplatform wordt een concreet en permanent contact onderhouden tussen de Dienst Toerisme en de hotelsector.

 Dit wordt gerealiseerd door onder andere:

 • het promoten van tentoonstellingen, van grootschalige culturele projecten, van evenementen, van het toeristisch product, enz
 • het onthaal van toeristische professionelen: journalisten, touroperators, reisagenten, congresorganisatoren en autocaristen. Deze personen worden in Gent zeer goed ontvangen zodat ze met eigen ogen kunnen zien wat Gent allemaal te bieden heeft
 • Het organiseren en ondersteunen van de toeristische promotie via (professionele) beurzen en andere trade-events.
 • De uitvoering van het relance plan voor gent naar aanleiding van de coronacrisis.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Met de vzw Gent Hotels, Kasteellaan 51 te 9000 Gent, werd een overeenkomst opgemaakt voor de stimulering van het verblijfstoerisme in Gent.

Voor de praktische werking van deze acties wordt door de Dienst Toerisme een werkingsbudget van 46.770 euro voorzien. Het bedrag, door de Stad Gent ter beschikking gesteld, wordt jaarlijks verhoogd met 0,85 %.

Via een periodiek overleg worden alle acties, promotiecampagnes en ondersteuningsvormen afgesproken, geconcretiseerd, opgevolgd en geëvalueerd. Dit overlegplatform komt minimaal zes maal per jaar samen en bestaat uit volgende leden:

 • Twee leden van de Dienst Toerisme: de directeur + één medewerker
 • Twee leden van het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd: het departementshoofd en een medewerker
 • Vier vertegenwoordigers uit de hotelsector.

In bijgevoegde overeenkomst wordt deze samenwerking concreet juridisch vorm gegeven waarbij eveneens de goedkeuring wordt gevraagd van de gemeenteraad. De overeenkomst wordt afgesloten voor de periode 2021-2025 en kent een aanvang op 1 mei 2021 met einde op 31 december 2025. Deze overeenkomst is jaarlijks opzegbaar door beide partijen mits opzegging bij aangetekende brief minstens 6 maanden voor de start van een nieuw kalenderjaar.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Toerisme
Budgetplaats 344670001
Categorie* E
Subsidiecode Niet_Relevant
2021 46.770,00
2022 47.168,00
202347.568,00
202447.973,00
202548.381,00
Totaal237.860,00

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34467 Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Gent en vzw Gent Hotels, Kasteellaan 51 te 9000 Gent, met betrekking tot de stimulering van het verblijfstoerisme in Gent voor de periode 2021 - 2025, jaarlijks opzegbaar, zoals gevoegd in bijlage.