Terug
Gepubliceerd op 28/04/2021

2021_GRMW_00430 - Relance art. 60§7-tewerkstelling na corona - Nieuwe werkwijze - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 27/04/2021 - 23:55
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Fourat Ben Chikha; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00430 - Relance art. 60§7-tewerkstelling na corona - Nieuwe werkwijze - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 42
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 2
Tom De Meester, Yüksel Kalaz
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00430 - Relance art. 60§7-tewerkstelling na corona - Nieuwe werkwijze - Goedkeuring 2021_GRMW_00430 - Relance art. 60§7-tewerkstelling na corona - Nieuwe werkwijze - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, art. 60§7.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Door de coronacrisis is het aantal leefloongerechtigden dat in het kader van tijdelijke werkervaring in een contract art. 60§7 tewerkgesteld wordt, gedaald.  Het opstarten van nieuwe trajecten werd vooral omwille van de praktische coronamaatregelen sterk bemoeilijkt. 

Toch is het aantal leefloongerechtigden in 2020 wel sterk toegenomen en zijn er dus potentieel wel meer kandidaten voor een activeringstraject.  

Momenteel is er nog geen sterke stijging van de werkloosheid in Gent. Maar een stijging wordt wel verwacht eens de steunmaatregelen van de hogere overheid afnemen, meer in het bijzonder de tijdelijke werkloosheid corona. Een toenemende werkloosheid kan een verdringing met zich meebrengen aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt, waarbij personen in een kwetsbare situatie helemaal achteraan komen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het is daarom aangewezen om het activeringspotentieel van de leefloongerechtigden zo goed mogelijk te vrijwaren en daarbij een blijvend beroep te kunnen doen op organisaties en bedrijven om de doelstelling te realiseren. 

Daartoe wordt voorgesteld om de bijdrage van de gebruikers in de loonkost van art. 60§7 te verminderen en een deel van de bijdrage terug te betalen bij aanwerving van de kandidaat-medewerker na de periode art. 60§7. 

De verlaging van de bijdragen zorgt voor financiële ruimte bij  bedrijven en organisaties die doelgroepmedewerkers  nu al een kans bieden. Daarnaast vormt de verlaging van de bijdragen een mogelijke  stimulans voor organisaties of bedrijven die tot nu toe geen gebruik maken van art. 60§7. 

De financiering van het voorstel wordt voorzien door een herschikking van het beschikbare budget voor art. 60§7 in 2021 en 2022.

Voor de lopende art. 60's moeten de afgesloten overeenkomsten aangepast worden. Voor de nieuwe art. 60's moeten de kaderovereenkomsten aangepast worden. De modelovereenkomsten die daartoe nodig zijn, zijn opgenomen in bijlage.   

Activiteit

ACD3811 Realiseren van sociale tewerkstelling artikel 60

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de nieuwe werkwijze voor de relance art. 60§7-tewerksteling na corona, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed de 3 aangepaste modelovereenkomsten in het kader van de terbeschikkingstelling van werknemers met art. 60§7, zoals gevoegd in bijlagen.