Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00456 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen alsook bijhorende software - ECO/2019/004 - Intekening - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:12
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00456 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen alsook bijhorende software - ECO/2019/004 - Intekening - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00456 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen alsook bijhorende software - ECO/2019/004 - Intekening - Goedkeuring 2021_GRMW_00456 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen alsook bijhorende software - ECO/2019/004 - Intekening - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 47, § 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 90.137,79

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De Nieuwe Gemeentewet, artikel 234.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Politiezone Gent vergroent haar vloot de komende jaren door enkele voertuigen te vervangen door full electric en plug-in hybride voertuigen. Bijgevolg moet op de site APG (Antonius Triestlaan) en LRD (Ridderstraat) een laadinfrastructuur worden geïnstalleerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Stad Gent heeft de overeenkomst ECO/2019/004 - Raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen alsook bijhorende software - gesloten met Mobility + cvba, Poortakkerstraat 37/302 te 9051 Sint-Denijs-Westrem. De Stad Gent treedt op als aankoopcentrale.

Politiezone Gent wenst in te tekenen op deze raamovereenkomst. De totale kostprijs voor de installatie op de twee locaties wordt geraamd op 90.137,79 euro incl. 21% btw.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

 Politiezone Gent

Politiezone Gent

Politiezone Gent

Budgetplaats

 3300000/744-51

33000PO/124-12

33000PO/123-11

Categorie

 I

 EE

2021

 € 77.375,37

€ 871,20€ 1.255,87
2022

€ 871,20
€ 1.255,87
2023

€ 871,20
€ 1.255,87
2024

€ 871,20
€ 1.255,87
2025

€ 871,20
€ 1.255,87
2026
€ 871,20
€ 1.255,87

Totaal

 € 77.375,37

€ 5.227,20€ 7.535,22

 


Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de intekening op de raamovereenkomst voor het leveren en plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen alsook bijhorende software - ECO/2019/004 - die de Stad Gent sloot met Mobility + cvba, Poortakkerstraat 32/302 te 9051 Sint-Denijs-Westrem.