Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00459 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van dienstvoertuigen voor de Politiezone Gent - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 007 van de federale politie, raamovereenkomst SLS/2017/003/4104 van de Stad Gent, raamovereenkomst FORCMS-VUV-101 van de federale overheid en raamovereenkomst 2018/HFB/OP/33764 van de Vlaamse Overheid - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:12
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00459 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van dienstvoertuigen voor de Politiezone Gent - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 007 van de federale politie, raamovereenkomst SLS/2017/003/4104 van de Stad Gent, raamovereenkomst FORCMS-VUV-101 van de federale overheid en raamovereenkomst 2018/HFB/OP/33764 van de Vlaamse Overheid - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00459 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van dienstvoertuigen voor de Politiezone Gent - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 007 van de federale politie, raamovereenkomst SLS/2017/003/4104 van de Stad Gent, raamovereenkomst FORCMS-VUV-101 van de federale overheid en raamovereenkomst 2018/HFB/OP/33764 van de Vlaamse Overheid - Goedkeuring 2021_GRMW_00459 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van dienstvoertuigen voor de Politiezone Gent - Intekening op raamovereenkomst 2016 R3 007 van de federale politie, raamovereenkomst SLS/2017/003/4104 van de Stad Gent, raamovereenkomst FORCMS-VUV-101 van de federale overheid en raamovereenkomst 2018/HFB/OP/33764 van de Vlaamse Overheid - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 47.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.350.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

De Nieuwe Gemeentewet, artikel 234.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Politiezone Gent beschikt over een uitgebreid voertuigenpark, waaronder voertuigen voor openbare orde, kantoorwagens, arrestwagens, personenauto’s, monovolumes en SUV's (administratief, anoniem en politioneel uitgerust).

De zone voorziet in haar investeringsplan jaarlijks een budget voor de vernieuwing en modernisering van haar voertuigenpark. In het dienstjaar 2021 stelt het korps voor om over te gaan tot een vervangingsaankoop van 23 voertuigen en 3 motorfietsen, door in te tekenen op de meerjarige raamovereenkomsten van de federale politie, de Stad Gent, de federale overheid en de Vlaamse overheid.

Voor de personenvoertuigen, monovolumes en SUV’s die moeten worden uitgerust met specifiek politietoebehoren wenst de politiezone gebruik te maken van de meerjarige raamovereenkomst van de Federale Politie met nummer Procurement 2016 R3 007 (meerjarige raamovereenkomst van levering voor de aankoop en het onderhoud van politie en anonieme voertuigen in opdrachtencentrale). Deze raamovereenkomst voorziet in een ruime keuze aan voertuigen en specifiek politietoebehoren.

Dit jaar wenst de politiezone opnieuw te investeren in het verder milieuvriendelijker maken van haar voertuigenpark door over te gaan tot de aankoop van een aantal elektrische en hybride voertuigen (3 full electric voertuigen, 3 plug-in hybride voertuigen en 5 hybride voertuigen). Hiervoor maakt de zone gebruik van de  raamovereenkomst van de Stad Gent met nummer SLS/2017/003/4104 (meerjarige raamovereenkomst voor het leveren van ecologische voertuigen inclusief all-in onderhoudscontract en verplichte terugkoopoptie voor diverse stadsdiensten en andere aanbestedende entiteiten) en de raamovereenkomst van de Vlaamse overheid met nummer 2018/HFB/OP/33764 (open offerteaanvraag voor de aankoop van personenwagens, berlines en stationwagens) . 

Tot slot voorziet de zone dit jaar ook in de aankoop van een voertuig voor personenvervoer (8+1) via de meerjarige raamovereenkomst van de federale overheid met nummer FORCMS-VUV-101.

Samen met de aankoop van de voertuigen, zal er voor ieder voertuig ook een onderhoudscontract worden gesloten, conform de modaliteiten en voorwaarden van de respectieve meerjarige raamovereenkomsten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om te voorzien in de vervanging en modernisering van het voertuigenpark van de Politiezone Gent, wordt goedkeuring gevraagd voor de aankoop en levering van volgende voertuigen: 

DirectieDienstTypeAantal
Directie OperatiesInterventiedienstCombi’s2
Directie OperatiesInterventiedienstPersonenvoertuig3
Directie OperatiesVerkeersdienst Personenvoertuig2
Directie OperatiesWijkdienstCombi1
Directie OperatiesWijkdienstPersonenvoertuig3
Directie OperatiesO-TeamPersonenvoertuig2
Directie OperatiesDMZPersonenvoertuig1
Directie OperatiesDOOBPersonenvoertuig1
Directie Operaties LRD Personenvoertuig 3
Directie BeheerDFM PouleCombi 2
Directie BeheerDFM PoulePersonenvoertuig  3
Totaal

23

 


Directie

Dienst

Type

Aantal

Directie Operaties

Verkeersdienst

Motorfiets

3

 

Overzicht van de uitgaven

 

Dienst Politiezone Gent
Budgetplaats  G.U. 3300000/743-51
Categorie I
2020 100.000 Euro

 

Dienst Politiezone Gent
Budgetplaats  G.U. 3300000/743-52
Categorie I
2020 1.250.000 Euro


Overzicht van de inkomsten

Dienst*      
Budgetplaats      
Categorie*      
Subsidiecode      
2020      
2021      
2022      
2023      
2024      
2025      
Later      
Totaal      

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de aankoop van dienstvoertuigen voor de Politiezone Gent door intekening op de raamovereenkomsten Procurement 2016 R3 007  van de federale politie, SLS/2017/003/4104 van de Stad Gent, FORCMS-VUV-101 van de federale overheid en 2018/HFB/OP/33764 van de Vlaamse overheid:
 

DirectieDienstTypeAantal
Directie OperatiesInterventiedienstCombi’s2
Directie OperatiesInterventiedienstPersonenvoertuig3
Directie OperatiesVerkeersdienst Personenvoertuig2
Directie OperatiesWijkdienstCombi1
Directie OperatiesWijkdienstPersonenvoertuig3
Directie OperatiesO-TeamPersonenvoertuig2
Directie OperatiesDMZPersonenvoertuig1
Directie OperatiesDOOBPersonenvoertuig1
Directie Operaties LRD Personenvoertuig 3
Directie BeheerDFM PouleCombi 2
Directie BeheerDFM PoulePersonenvoertuig  3
Totaal

23


Directie

Dienst

Type

Aantal

Directie Operaties

Verkeersdienst

Motorfiets

3

 

De kostprijs voor de aankoop van de voertuigen wordt geraamd op 1.350.000 euro (21 % btw incl.).

Voor de aan te kopen voertuigen zullen eveneens onderhoudscontracten worden afgesloten via de respectieve meerjarige raamovereenkomsten.


Bijlagen

 • 2016R3007N.pdf
 • 2016R3010N - DIETEREN.pdf
 • 2016R3001N - VOLVO.pdf
 • 2016R3002N - PEUGEOT.pdf
 • 2016R3004N - BMW.pdf
 • 2016R3006N - RENAULT.pdf
 • FORCMS-VUV-101-NL-BESTEK.pdf
 • FORCMS-VUV-101-Bijlage C.pdf
 • 62017_Bestelinfo_08_12_2020_Elektrische_personenwagens.pdf
 • 60551_Bestelinfo_11_02_2020_Personenwagens_CNG.pdf
 • 33764_Bestelinfo_Personenwagens_Stationwagens.pdf