Terug
Gepubliceerd op 28/04/2021

2021_GRMW_00440 - Voltrekken van huwelijken in een andere openbare plaats dan het stadhuis - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 27/04/2021 - 20:07
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Isabelle Heyndrickx

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen; Sara Matthieu; Tom De Meester; Fourat Ben Chikha; Mattias De Vuyst; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00440 - Voltrekken van huwelijken in een andere openbare plaats dan het stadhuis - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 46
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00440 - Voltrekken van huwelijken in een andere openbare plaats dan het stadhuis - Goedkeuring 2021_GRMW_00440 - Voltrekken van huwelijken in een andere openbare plaats dan het stadhuis - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Burgerlijk Wetboek, art 165/1

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, art 41, 9°

Burgerlijk Wetboek, art 165/1


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Art 165/1 van het burgerlijk wetboek bepaalt dat de gemeenteraad naast het gemeentehuis ook andere openbare plaatsen met een neutraal karakter op het grondgebied van de gemeente, waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, kan aanwijzen om huwelijken te voltrekken. 

De huidige coronamaatregelen beperken het aantal aanwezigen bij een huwelijksceremonie in het stadhuis tot 15 personen. In de toekomst bestaat de mogelijkheid dat het Overlegcomité beslist om in buitenlucht een huwelijksceremonie met 50 personen toe te laten.

Van zodra het Overlegcomité het toelaat en er binnen nog een beperking van minder dan 50 personen geldt is het aangewezen om de mogelijkheid te bieden aan de koppels om in buitenlucht te huwen. 

Om die reden vragen we de goedkeuring aan de Gemeenteraad om Hotel d'Hane Steenhuyse, Veldstraat 55 te Gent, ook aan te wijzen als locatie om huwelijken te voltrekken. 

Deze plaats voldoet aan de vereisten zoals voorzien in art 165/1 van het burgerlijke wetboek. De locatie beschikt over een voldoende grote binnentuin, is toegankelijk en centraal gelegen. De twee toegangspoorten maken het mogelijk om dit coronaproof te organiseren. 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gezien het gemeentehuis niet beschikt over een voldoende grote buitenruimte en het Overlegcomité waarschijnlijk zal beslissen om enkel in buitenlucht een verhoogd aantal aanwezigen bij huwelijksceremonies toe te laten is het aangewezen om een extra locatie aan te wijzen. 

Activiteit

AC34015 Organiseren dienstverlening burgelijke stand

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed dat voor het voltrekken van huwelijken, naast het stadhuis, ook Hotel d’Hane Steenhuyse,

Veldstraat 55 te 9000 Gent wordt aangewezen.