Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_IP_00018 - Interpellatie van raadslid Sandra Van Renterghem: Interventiekaart voor vaklui – parkeerkaart voor aannemers

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:28
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_IP_00018 - Interpellatie van raadslid Sandra Van Renterghem: Interventiekaart voor vaklui – parkeerkaart voor aannemers 2021_IP_00018 - Interpellatie van raadslid Sandra Van Renterghem: Interventiekaart voor vaklui – parkeerkaart voor aannemers

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

 • In maart 2019 heeft de raad unaniem een voorstel goedgekeurd voor de invoering van een ‘interventiekaart voor vaklui’.
  Het schepencollege engageerde zich om te overleggen met de hogere overheden om het mogelijk te maken dat vaklui op bewonersplaatsen parkeren.
  Het schepencollege engageerde zich ook om met Unizo en andere belanghebbenden te overleggen om tot een goede correcte afbakening van de doelgroep voor de ‘interventiekaart voor vaklui’ te komen.
  Het college zou over deze initiatieven verslag uitbrengen aan de bevoegde gemeenteraadscommissie van juni 2019

 • Er is nog steeds nood aan een Interventiekaart voor vaklui in onze stad.
  Deze kaart moet het mogelijk maken om op bewonersplaatsen te staan voor korte interventies in zones waar het moeilijk is om een vrije parkeerplaats te vinden.
  Dat is onder meer nodig in het centrum waar sommige vaklui geen interventies meer willen uitvoeren of, als ze wel komen, een hoger tarief vragen.  
 • Meer en meer steden en gemeenten voeren een aannemerskaart in. Dit is een betalende kaart waarmee aannemers kunnen parkeren binnen betalende parkeerzones.
  Ook in Gent is er vraag naar dergelijke aannemerskaart.
  Hiervoor hoeft het stadsbestuur niet te wachten tot de juridische problemen rond het dubbelgebruik van bewonersplaatsen zijn opgelost. De kaart kan al gebruikt worden op gewone betalende parkeerplaatsen.
  Een aannemerskaart bestaat al langer in Oostende en werd recent ook ingevoerd in Ieper. Deze gemeenten slagen er wel in de doelgroep af te bakenen.
  In Ieper is dit als volgt:

  "De aannemerskaart is van toepassing voor aannemers van werken bij het bouwen, afbreken, verbouwen, renoveren, inrichten en/of herstellen van gebouwen en de daarin geplaatste uitrustingsgoederen en die hiertoe gebruik maken van een uitgerust dienstvoertuig waarvan de aanwezigheid in de onmiddellijke omgeving van de werf vereist is voor de uitvoering van de werken."

Indiener(s)

Sandra Van Renterghem

Gericht aan

Filip Watteeuw

Tijdstip van indienen

vr 16/04/2021 - 10:09

Toelichting

A. Welke stappen heeft het schepencollege gezet sinds maart 2019 om de hindernissen voor de invoering van een interventiekaart voor vaklui op te lossen?
Welke afbakening van de doelgroep is er gemaakt samen met Unizo en andere organisaties?
Hoe ver staat men met het uitwerken van deze interventiekaart? Hoe zal die concreet werken?
Wanneer denkt de schepen dit te kunnen invoeren? 

B. Wat betreft een parkeerkaart voor aannemers, heeft het schepencollege begrip voor de vraag naar een aannemerskaart die onder meer door Unizo al herhaaldelijk gesteld is?

Onder welke voorwaarden zou het schepencollege bereid zijn de invoering van een aannemerskaart te overwegen?