Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_VVB_00015 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Tom De Meester: Stad Gent herbekijkt haar rol in de herinvulling van de Arsenaalsite

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 20:01
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen; Jef Van Pee; Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_VVB_00015 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Tom De Meester: Stad Gent herbekijkt haar rol in de herinvulling van de Arsenaalsite
Afgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 2
Tom De Meester, Yüksel Kalaz
Stemmen tegen 44
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Onthoudingen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_VVB_00015 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Tom De Meester: Stad Gent herbekijkt haar rol in de herinvulling van de Arsenaalsite 2021_VVB_00015 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Tom De Meester: Stad Gent herbekijkt haar rol in de herinvulling van de Arsenaalsite

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

De NMBS besliste om over te gaan tot de verkoop van de Arsenaalsite in de wijk Moscou/Vogelhoek. 

De site heeft een enorm goede ligging en wordt gezien als een knooppunt in de stad waar verschillende verkeersassen samenkomen. Ook is de site omringd door andere woonwijken en handelszaken. Deze verlaten grond heeft een enorm potentieel en verschillende opportuniteiten voor de verder ontwikkeling van de stad.

Ondertussen is de conceptstudie afgerond voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van deze site en werd een nota opgemaakt door het stadsbestuur met de strategische richting en visie voor de site. Beide documenten bepalen m.a.w. de richting en ontwikkeling van de site. De krachtlijnen zijn een mix van wonen, werken en stedelijke functies met nadruk op economie.

NMBS geeft op hun website aan dat de mogelijke gecombineerde invullingen talrijk zouden zijn. Hier kunnen dus nog keuzes in worden gemaakt door de investeerder.


Waarom wordt deze beslissing genomen

Om te waken over de ontwikkeling van dit stadsgedeelte, stelt de PVDA-fractie voor dat de rol van de Stad Gent herbekeken wordt in dit dossier. Gezien de grootte van deze site en de verschillende opportuniteiten voor de verdere ontwikkeling van de stad, zal de stad opnieuw onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot aankoop van de Arsenaalsite. Door een mogelijke aankoop zal de stad sterker kunnen wegen op de ontwikkeling van de site.

Indiener(s)

Tom De Meester

Tijdstip van indienen

wo 21/04/2021 - 13:26

Initiatiefrecht

Artikel 1

Stad Gent onderzoekt opnieuw de mogelijkheden tot aankoop van de Arsenaalsite.

Artikel 2

Het stadsbestuur komt met een duidelijke kosten-batenanalyse naar de gemeenteraad, waarna een gefundeerde beslissing kan genomen worden rond de eventuele aankoop van de Arsenaalsite.