Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_IP_00020 - Interpellatie van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Uitbreidingsstudie LEZ

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 21:10
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_IP_00020 - Interpellatie van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Uitbreidingsstudie LEZ 2021_IP_00020 - Interpellatie van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Uitbreidingsstudie LEZ

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

wo 21/04/2021 - 20:50

Toelichting

Op 4 september 2020 heeft het college een overheidsopdracht uitgeschreven voor een uitbreidingsstudie van de lage emissiezone (LEZ). De opdracht diende uiterlijk op 30 april 2021 afgerond en opgeleverd te zijn (met een minimale uitvoeringstermijn van 150 kalenderdagen). Op 5 november werd de opdracht gegund aan Transport & Mobility Leuven NV voor een bedrag van 119.239,45 euro. De door deze firma ingediend offerte stelt (eind) april 2021 als afrondingsdatum voorop.

Vandaar mijn vragen:

1. Zijn er sinds de gunning contacten geweest tussen de stad (schepen/college, kabinetten, diensten) en de firma? Zo ja, kan de schepen deze toelichten?

2. Hebben de schepen en/of het college al de resultaten van de uitbreidingsstudie te zien gekregen, al dan niet in een voorlopige versie? Zo ja, welke uitbreidingsscenario’s worden hierin genoemd? 

2. Hebben de schepen en/of het college tijdens de uitvoeringstermijn verdere adviezen, suggesties of opmerkingen bezorgd aan de firma?