Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_VVB_00016 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Els Roegiers: Zomerplan Blaarmeersen

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 20:23
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen; Tine De Moor; Stijn De Roo; Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_VVB_00016 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Els Roegiers: Zomerplan Blaarmeersen
Afgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Stemmen tegen 39
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_VVB_00016 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Els Roegiers: Zomerplan Blaarmeersen 2021_VVB_00016 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Els Roegiers: Zomerplan Blaarmeersen

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

Al enkele jaren op rij komen er bij warm weer jongeren vanuit Brussel naar Gent afgezakt om hier amok te maken. Vorige zomer veroorzaakten ze op de Blaarmeersen veel overlast. Vorig jaar moest de Gentse politie herhaaldelijk tussenkomen om de rust te bewaren op de Blaarmeersen. Ze schreven 200 PV’s uit. Security en politie moesten 14.000 keer ingrijpen. Groepjes jongeren werden uit de Blaarmeersen weggehaald en onder begeleiding weer naar het station gebracht.

Op een bepaald moment was er veel heisa over hoe de politie dit aanpakte. Het korps werd ervan beschuldigd dat zij jongeren nodeloos hardhandig aanpakten en groepen viseerden omwille van hun afkomst. Een intern onderzoek wees uit dat de klachten onterecht waren en dat de politie haar werk correct en professioneel uitvoerde. Ondertussen had het imago van onze Gentse politie via (sociale) mediaberichten wel schade opgelopen.

Tijdens de Gentse Feesten worden sinds 2018 bodycams ingezet door de Gentse politie. Het gebruik van bodycams wordt positief geëvalueerd. Mensen zijn minder verbaal of fysiek agressief wanneer zij weten dat de politie hen filmt. Beeldmateriaal kan ook gebruikt worden om klachten tegen de politie te behandelen en desgevallend te weerleggen. Er is recent budget voorzien om het Gentse politiekorps met bijkomende toestellen uit te rusten. 

Waarom wordt deze beslissing genomen

Om een herhaling van de problemen te voorkomen heeft het schepencollege een zomerplan opgesteld. Eén element daarin is een reservatiesysteem voor wie van buiten Oost-Vlaanderen komt. Oost-Vlamingen, studenten van Gentse scholen en bezoekers van de camping hoeven niet te reserveren. Zij zullen op vertoon van hun identiteitskaart binnen kunnen, zolang de maximale capaciteit nog niet bereikt is.

Van de 4.500 plaatsen worden 1.600 toegekend via reservatie. Wat neerkomt op 35% van de capaciteit. De andere 65% is voorbehouden voor Gentenaars/Oost-Vlamingen. Dat betekent dat volgens het zomerplan meer dan een derde van de capaciteit beschikbaar is voor niet Oost-Vlamingen. Vraag is of deze verhouding juist zit. Op zonnige zomerdagen is de Blaarmeersen te klein. Vorig jaar klonk er kritiek dat grote groepen van buiten Gent op de Blaarmeersen terecht konden, terwijl veel Gentenaars geen plaatsje konden bemachtigen.

Het zomerplan dat nu voorligt dreigt daar weinig aan te verhelpen. De Blaarmeersen zijn een lokaal recreatiedomein en de verhouding tussen Gentenaar/Oost-Vlamingen zou dat beter moeten weerspiegelen. Bezoekers van buiten onze provincie blijven welkom, maar het signaal dat het recreatiedomein in de eerste plaats bestemd is voor Gentenaars en mensen uit de regio mag een stuk duidelijker zijn. Minimum 80% van de capaciteit voorbehouden voor Gentenaars/Oost-Vlamingen lijkt niet overdreven.

Daarnaast is het aangewezen om de politie die in het kader van het Zomerplan op de Blaarmeersen patrouilleert en/of ingrijpt uit te rusten met bodycams. Ook dit jaar zal het tijdens warme dagen op de Blaarmeersen bijzonder druk zijn en incidenten vallen niet uit te sluiten. Bodycams kunnen ertoe bijdragen dat de rust sneller weerkeert en dat achteraf geen nodeloze commotie ontstaat.

 

Daarom, op voorstel van de N-VA-fractie,

Indiener(s)

Els Roegiers

Tijdstip van indienen

wo 21/04/2021 - 20:24

Initiatiefrecht

Artikel 1

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om de Blaarmeersen maximaal voor te behouden voor Gentenaars/Oost-Vlamingen en om het zomerplan te wijzigen zodat minstens 80% van de capaciteit voorbehouden wordt voor   Gentenaars/Oost-Vlamingen

Artikel 2

De gemeenteraad draagt de burgemeester op om een overleg op te starten met de korpschef over het gebruik van bodycams door de politiemensen die op de Blaarmeersen worden ingezet in het kader van het Zomerplan.