Terug
Gepubliceerd op 15/06/2021

2021_GRMW_00784 - Subsidieovereenkomst voor proefproject met fietstaxi's TriVelo voor 1 juli tot en met 30 september 2021 - Goedkeuring

overlegcommissie
wo 16/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw
2021_GRMW_00784 - Subsidieovereenkomst voor proefproject met fietstaxi's TriVelo voor 1 juli tot en met 30 september 2021 - Goedkeuring 2021_GRMW_00784 - Subsidieovereenkomst voor proefproject met fietstaxi's TriVelo voor 1 juli tot en met 30 september 2021 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 11.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Aanleiding:

Het proefproject TriVelo werd al eenmaal gesubsidieerd voor 3 maanden (april t.e.m. juni 2021) door Wijk Aan Zet en Departement Regie Gezondheid & Zorg (elk 2.000€, totaal 4.000€). Het proefproject wordt aaneensluitend voortgezet voor nog eens 3 maanden maar ook uitgebreid en dit maal gesubsidieerd voor 11.000€ door het Mobiliteitsbedrijf.

Context: 

De vergrijzing en de wens van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven, maakt dat zij steeds vaker en langer aan het verkeer deelnemen. Zich vlot en veilig verplaatsen is een basisbehoefte en belangrijk om deel te nemen aan het openbare leven, van diensten en voorzieningen gebruik te maken, andere mensen te ontmoeten, enzovoort.

Ouderen - vooral voetgangers en fietsers - en ook mensen slecht ter been en mensen met een beperking, zijn vaak kwetsbaarder in het verkeer. Dit blijkt ook uit de cijfers van VIAS, het Belgisch expertisecentrum rond verbetering van verkeersveiligheid. Daarnaast hebben ze een groter risico om geconfronteerd te worden met een of andere vorm van vervoersarmoede. We spreken van vervoersarmoede wanneer iemand om een bepaalde reden ergens niet geraakt en daardoor van bepaalde aspecten van het maatschappelijk leven wordt uitgesloten. Het is een combinatie van gebrekkige bereikbaarheden én beperkte persoonlijke mogelijkheden of vaardigheden. 

De Stad Gent zet al in op vervoer voor ouderen, mensen slecht ter been en met een beperking. De lokale dienstencentra bieden vrijwilligersvervoer aan naar het dienstencentrum voor minder mobiele ouderen uit de wijk. In de woonzorgcentra en in sommige lokale dienstencentra staan duofietsen en/of rolstoelfietsen ter beschikking van bezoekers, bewoners en/of cliënten. In een aantal lokale dienstencentra wordt geëxperimenteerd met een boodschappenbus. De Stad Gent ondersteunt ook aangepast rolstoelvervoer.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Stad Gent wil duurzame en veilige verplaatsingen stimuleren. Er zijn echter heel wat drempels voor ouderen en minder mobiele personen. 

Inhoud:

Met het proefproject Trivelo testen en evalueren we samen met vzw Passievrucht een nieuw concept, namelijk een fietstaxidienst voor minder mobiele ouderen en andere mensen slechter ter been of met een beperking. Vrijwilligers halen in een triofiets buurtbewoners thuis op om hen naar een lokaal dienstencentrum of naar de winkel, de kapper,... te voeren en terug. De initiatiefnemers willen zo sociaal vervoer voor ouderen en minder mobiele personen aanbieden en hen weer laten genieten van de ervaring van het fietsen. Tegelijk wil deze dienstverlening iets doen aan de vereenzaming bij veel ouderen en minder mobiele personen. Wie minder mobiel is, komt sowieso al minder buiten. 

De vrijwilligers die de fiets besturen, zijn een mix van Gentenaars en nieuwkomers. Op deze manier bevordert het project ook de integratie van nieuwkomers, inclusief vlot (leren) fietsen in de stad en de Gentse fietscultuur ervaren.

Doelstelling:

1) veilige, duurzame en leuke lokale verplaatsingen van ouderen en minder mobiele personen verzorgen,
2) ontmoeting en sociaal contact bevorderen tussen nieuwkomers en minder nieuwe Gentenaars,
3) integratie van nieuwkomers bevorderen, inclusief vlot (leren) fietsen in de stad en fietscultuur ervaren.

Het proefproject levert zo een sterke bijdrage aan o.a. 2 acties van het actieplan Vervoersarmoede:

  • Aanbieden, evalueren en verbeteren van vervoer op maat als mobiliteitsoplossing voor minder mobiele senioren en mensen slecht ter been
  • Fietsvaardigheden verhogen en het verduurzamen van het doen fietsen van mensen die dit voorheen niet konden, durfden of minder deden

De voortzetting van het proefproject dat al liep van april t.e.m. juni 2021 is wenselijk omdat: 

1) de impact van Corona de eerste 1,5 maand van het proefproject zorgde voor een (te) trage opstart (weinig activiteiten om naartoe te gaan, angst op besmetting, vaccinatie van ouderen kwam pas op gang);
2) Veel tijd en ook inzet van organisaties bleek nodig om klanten te winnen. Nu in juni, de laatste maand van het proefproject, begint het project succesvol te lopen en komt de vraag naar ritten pas in versnelling terecht.
3) droog en zonnig weer (waarop toch nog meer kans is in de zomerperiode) zijn een belangrijke factor om veel klanten aan te trekken en dus voor het succes van dit proefproject. 

De uitbreiding omvat

1) niet alleen ouderen kunnen vanaf nu ritten aanvragen, maar ook mensen slecht ter been; de Stad onderzoekt de inzet van meer modellen fietstaxi’s zodat ook mensen met een beperking, bijvoorbeeld rolstoelgebruikers, gebruik kunnen maken van de fietstaxi. 
2) ruimer toepassingsgebied: klanten kunnen ritten aanvragen binnen een straal van 4 km rond de uitvalsbasis die in de binnenstad van Gent is; op momenten dat het aanbod toereikend is test TriVelo ook een aanbod uit vanop een standplaats in het autovrij gebied. De werking concentreert zich zo niet langer alleen op de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham.


Hiertoe werd een subsidieovereenkomst 'Proefproject met fietstaxi's TriVelo' voor 1 juli t.e.m. 30 september' opgemaakt, te sluiten met Passievrucht vzw, Zilverenberg 5, 9000 Gent. De subsidie bedraagt 11.000 euro.

Huidige overeenkomst gaat in  op 01/07/2021, na gemeenteraad, en eindigt op 30/09/2021.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* BMO
Budgetplaats   353660000
Categorie* E subs (6491000)
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 11.000,00 EUR 
Totaal 11.000,00 EUR

Overzicht van de inkomsten

Dienst*
   
Budgetplaats
   
Categorie*
   
Subsidiecode
   
2020
   
2021
   
2022      
2023      
2024      
2025      
Later      
Totaal


Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35366 Coördineren van opmaak en uitrol actieplan vervoersarmoede

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst 'Proefproject met fietstaxi's TriVelo' voor 1 juli tot en met 30 september 2021 - met Passievrucht vzw, Zilverenberg 5, 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen