Terug
Gepubliceerd op 16/06/2021

2021_GRMW_00786 - Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van coronaveilige evenementen in 2021 (Knaldrangfonds) - Gewijzigde versie - Goedkeuring

overlegcommissie
wo 16/06/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms
2021_GRMW_00786 - Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van coronaveilige evenementen in 2021 (Knaldrangfonds) - Gewijzigde versie - Goedkeuring 2021_GRMW_00786 - Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van coronaveilige evenementen in 2021 (Knaldrangfonds) - Gewijzigde versie - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Corona zorgt er nu al bijna een jaar voor dat evenementen niet (of nauwelijks) konden doorgaan. Ook voor de komende maanden is de toekomst nog onzeker.

De Stad wenst de evenementensector blijvend te ondersteunen en wil dat Gent een bruisende stad blijft. Daarom werkten we een tijdelijk / uitzonderlijk feestreglement 2021 uit. Met dit reglement staan we klaar om – ook als het een aangepast feestjaar moet zijn – van 2021 in elk geval een feestjaar te maken.

Een eerste snelle evaluatie van het reglement (dat slechts geldig is voor jaargang 2021) wijst op een onduidelijkheid waar het gaat over de aanvragers die indienen als Feitelijke Vereniging (FV).

Het lag in de intentie van de auteurs om FV wel degelijk als mogelijke aanvrager te aanvaarden.Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Stad Gent subsidieert hiermee hoofdzakelijk gratis publieke evenementen die hoofdzakelijk plaats vinden in openlucht. Deze subsidie moet de organisator mogelijk maken om rekening te houden met de beperkingen die zich in 2021 stellen en steeds alert om te springen met de normen van het moment.

De Dienst Feesten en Ambulante handel is belast met de controle en de uitvoering van dit reglement.

Teneinde duidelijkheid te bieden aan de aanvragers die indienen als Feitelijke Vereniging dringt een wijziging zich op in artikels 3, 5 en 7 van het reglement

Activiteit

AC34454 Verlenen van subsidies voor evenementen

Besluit

Artikel 1

Keurt goed het 'Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van coronaveilige evenementen in 2021 - gewijzigde tekst' (Knaldrangfonds) zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen