Terug overlegcommissie

wo 16/06/2021 - 19:00 Digitale zitting OVERLEGCOMMISSIE TEVENS ZETELEND IN DE HOEDANIGHEID VAN DE COMMISSIE BUDGET

Mededelingen

Openbare vergadering

COMMISSIE BUDGET

Agendapunten

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen

OVERLEGCOMMISSIE

Agendapunten

IVA Mobiliteitsbedrijf
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Feesten en Ambulante Handel

Besloten vergadering

Agendapunten