Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00169 - Samenwerkingsovereenkomst Zomerzoektocht 2021 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00169 - Samenwerkingsovereenkomst Zomerzoektocht 2021 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00169 - Samenwerkingsovereenkomst Zomerzoektocht 2021 - Goedkeuring 2021_GRMW_00169 - Samenwerkingsovereenkomst Zomerzoektocht 2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 30.250,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Van 21 juni tot 21 september 2021 organiseert DAVIDSFONDS vzw een Zomerzoektocht in Gent en Zulte. De Zomerzoektocht nodigt een breed publiek in Vlaanderen, Brussel, en bijkomend uit Nederland, uit om via een aantrekkelijke formule kennis te maken met de rijkdom van een interessante streek in Vlaanderen. De aandacht gaat vooral naar het patrimonium, het landschap en de cultuurhistorische rijkdom van de regio.

De DAVIDSFONDS Zomerzoektocht vindt telkens in een andere streek plaats, in 2021 zal het de 35ste editie van de Zomerzoektocht zijn. Voor dit initiatief streeft DAVIDSFONDS samen met Gemeente Zulte en Stad Gent naar 20.000 deelnemers.

Aan de hand van zoekopdrachten en vragen doet men deelnemers de streek ontdekken en vanuit diverse invalshoeken bekijken. Bij het deelnamepakket hoort een ‘streekgids’ met meer duiding over de streek in kwestie. In deze streekgids laten we verschillende plaatselijke ambassadeurs aan het woord die de lezer mee op sleeptouw nemen doorheen Gent en Zulte. De ambassadeurs zijn Wouter Berlaen, Jean-Paul Van Bendegem, Meskerem Mees, Marleen De Muer en Paul Demets.

Een aantrekkelijk prijzenpakket geeft een extra stimulans om deel te nemen. Een nationale prijsuitreiking in Zulte of Gent sluit de zoektocht feestelijk af.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor de voorbereiding en de realisatie van de Zomerzoektocht werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt, te sluiten tussen de Stad Gent, het Davidsfonds vzw, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Quinten Metsysplein 12, en de Gemeente Zulte, met maatschappelijke zetel te Centrumstraat 8, waarin de taken en bijdragen van elke partner staan uitgeschreven (document in bijlage). De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst is 1 oktober 2020; dit is vooral het engagement van het Davidsfonds dat vanaf die datum bepalend is. De overeenkomst loopt af op 31 oktober 2021.

De engagementen zijn van toepassing op de gemeente Zulte en de stad Gent, maar werden in overleg opgedeeld tussen beiden. Zo zal de gemeente Zulte instaan voor de slotreceptie. Ook voor artikel 1.3.3. speelt de Gentse context: gratis parkeren is niet van toepassing. Er wordt in de communicatie van het Davidsfonds verwezen naar de dichtstbijzijnde parkings en P&R’s. Wat betreft promotie zullen de geldende kaders voor Inname Openbaar Domein worden gerespecteerd.

De Dienst Toerisme engageert zich voor een bedrag van 25.000 euro (excl. 21 % btw), omdat traditioneel een groot deel van de deelnemers aan de Zomerzoektocht in de gaststad blijft overnachten en de Stad in het kader van de toeristische relance de hotelsector en lokale economie (horeca en handelszaken) met dit project wil ondersteunen.

Overzicht van de uitgaven


Dienst* Dienst Toerisme 
Budgetplaats 3446700RE
Categorie* E
Subsidiecode NIET_RELEVANT
2021 30.250 EUR
Totaal 30.250 EUR

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34467 Marketing en promotie van Gent als bestemming (leisure en congressen)

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde samenwerkingsovereenkomst 'Zomerzoektocht 2021' met vzw Davidsfonds en de Gemeente Zulte, waarbij de samenwerkingsovereenkomst aanvangt op 1 oktober 2020 en afloopt op 31 oktober 2021.